Учебная работа № /7791. «Контрольная Политология. Вопросы № 2.7, 4.1, 4.8, 9.2, 16.3

Учебная работа № /7791. «Контрольная Политология. Вопросы № 2.7, 4.1, 4.8, 9.2, 16.3

Количество страниц учебной работы: 14
Содержание:
«2.7. В чем особенности «технологии власти» Н. Макиавелли? 3
4.1. Каковы предмет, структура и функции геополитики как науки? 5
4.8. В чем заключается основная особенность лимитрофов окружающих Россию? 8
9.2. Перечислите основные признаки государства? 9
16.3. Духовные основы политической культуры России 11
Список использованной литературы 14
»

Стоимость данной учебной работы: 585 руб.Учебная работа №  /7791. "Контрольная Политология. Вопросы № 2.7, 4.1, 4.8, 9.2, 16.3

 


Форма заказа готовой работы

  Укажите Ваш e-mail (обязательно)! ПРОВЕРЯЙТЕ пожалуйста правильность написания своего адреса!

  Укажите № работы и вариант

  Соглашение * (обязательно) Федеральный закон ФЗ-152 от 07.02.2017 N 13-ФЗ
  Я ознакомился с Пользовательским соглашением и даю согласие на обработку своих персональных данных.

  Выдержка из похожей работы

  Тека Referenced Projects зберігає заслання на інші проекти.
  Закладка Hierarchy відображує ієрархічні зв’язки між схемою і її сторінками.

  Для створення нового аркуша схеми в проекті
  з Адміністратора проекту вибирається меню Design/New Schematic,Для кожного аркуша
  схеми можна встановити власні параметри, використовуючи меню Options/Schematic
  Page Properties.

  Schematic Page Properties – установка
  параметрів поточної (активною) сторінки проекту (одиниці виміру, розмір сторінки,
  нумерація, ширина і кількість зон сторінки, отображение/печать рамки, штампу і
  сітки),Дані параметри подібні до загальних установок і діють в межах активної
  сторінки,Зберігаються в проекті.

  1.3 Створення і редагування схеми електричною
  принциповою

  Для створення схеми (мал,3)
  використовуються пункти меню Place або панель інструментів, розташована справа.
  Піктограми панелі інструментів і їх «гарячі» клавіші приведені в таблиці 3.

  Дії з електричної схеми здійснюються за
  допомогою меню View або контекстного меню:

  • Mirror Horizontally (H) /Vertically (V) –
  відобразити символ по горизонтали/вертикали;

  • Rotate (R) – обернути символ годинникової
  стрілки на 900;

  •Edit Properties,(Ctrl+E) – редагування
  властивостей символу або символів;

  • Edit Part – редагування УГО в редакторові
  бібліотек;

  • View/Link Database Part – перегляд
  символу в базі даних ORCAD Capture CIS;

  • Descend/Ascend Hierarchy – перейти до
  низшему/высшему рівня ієрархії символу (для ієрархічних схем);

  • Zoom In (I) /Zoom Out (O) – масштабування
  схеми;

  • Go To – швидке переміщення за схемою;

  • Cut/Copy/Delete – дії над елементами
  схеми (вирізувати, копіювати, видалити).

  Доступ до властивостей будь-яких елементів схеми
  (Properties) Ви можете отримати з контекстного меню або з меню Edit.

  1.4 Простановка позиційних номерів,
  перевірка проекту, складання списку з’єднань і файлів звітів

  Всі вищеперелічені дії доступні при
  активному вікні Адміністратора проекту з меню Tool, або меню швидкого доступу
  (табл.4).

  Команда Annotate призначає унікальні номери
  кожному елементу проекту (мал,5.)

  Update entire design – пронумерувати
  елементи для всього проекту.

  Update selection – пронумерувати елементи
  для вибраної сторінки.

  Incremental reference update –нумерация
  елементів виробляється в зростаючому порядку.

  Unconditional reference update
  –просматриваются всі номери визначаються ті, що не дістають і далі по зростанню

  Reset part reference to «?» – скинути
  нумерацію.

  Add/Delete Intersheet References –
  проставить/удалить позиційні позначення номерів сторінок.

  Physical Packaging – специфікує властивості
  для об’єднання елементів в один корпус.

  Reset reference numbers to begin at 1 in
  page schematic – нумерує елементи, починаючи з 1 в кожній схемній теці.

  Do not change the page number схемні
  сторінки не перенумеровуються.

  Параметри команди Design Rules Check:

  Check design rules – перевірка на
  відповідність електричним правилам.

  Delete existing DRC markers – видалення
  існуючих міток.

  Create DRC markers for warnings – створення
  маркерів для попереджень,Програма обов’язково розміщує маркери для помилок,
  визначених, ERC матрицею, якщо ви вибрали цю опцію вона створить також маркери
  для попереджень, певних ERC матрицею.

  Check hierarchical port connections – перевірка
  ієрархічних портів,Перевіряється відповідність ієрархічних контактів на схемній
  сторінці батьківської схеми і ієрархічних портів в підлеглій схемі,Помилки генеруються
  в тому випадку, якщо ієрархічні контакти на батьківській схемі не мають
  відповідних по іменах портів на підлеглій схемі, або кількість ієрархічних контактів
  не збігається з кількістю ієрархічних портів, або типи портів і контактів не
  збігаються.

  Check of-page connector connections –
  порівнюються міжсторінкові з’єднувачі на одній сторінці із з’єднувачами на
  інших сторінках.

  Check unconnected nets – перевіряє з’єднання
  на наступні умови: неприєднані контакти і ієрархічні порти, ланцюг не має вхідного
  сигналу, два ланцюги з однаковими іменами, але не приєднані ні до
  міжсторінкових з’єднувачів, ні до ієрархічних портів.

  Check SDT compatibility – перевірка на
  сумісність з ORCAD SDT продуктом, у випадку якщо ви хочете зберегти проект в
  SDT форматі.

  Report identical part references –
  перевіряються позиційні номери і видається звіт в разі їх збігу.

  Report type mismatch parts – перевіряються
  елементи, упаковані в один корпус, на відповідність властивостей і видається
  звіт в разі неспівпадання цих властивостей.

  Reports off-grid objects – в звіті
  перераховуються імена елементів, не прив’язаних до вузлів сітки.

  Report all net names – в звіті
  перераховуються імена всіх ланцюгів.

  Report File – вказується ім’я файлу, що
  містить звіт.

  ERC Matrix – з’являється матриця для
  установки електричних правил, на які ви перевірятимете ваш проект,Всі типи контактів,
  ієрархічних портів і міжсторінкових з’єднань перераховані в заголовках рядів і
  колонок матриці,У вічку на пересіченні проставлені або букви W – попередження,
  Е – помилка, або нічого не проставлено,Ви можете самі проставити потрібний
  тест, клацнувши по вічку і діждавшись появи потрібного символу.

  Після завершення первинної розробки
  електричної схеми виробляється складання списку з’єднань, яке здійснюється по команді
  Create netlist,Для взаємодії з OrCAD Layout використовується секція (вкладка)
  Layout (мал,6), де вказуються одиниці виміру, ім’я файлу і ознака дозволу для
  автоматичного внесення змін до схеми або друкарської плати (ECO).

  2″