Учебная работа. Розробка системи менеджменту в товаристві з додатковою відповідальністю 'Комфорт&#039

Розробка системи менеджменту в товаристві з додатковою відповідальністю ‘комфорт

Розробка системи менеджменту в товаристві з додатковою відповідальністю "комфорт"

ВСТУП

менеджмент управлінський комунікація

На початковому етапі розвитку суспільство використовувало деревину для виготовлення найпростіших предметів побуту, мистецтва. Подальший розвиток суспільства зумовили виникнення ремесл, більш широке використання деревини для будівництва споруд, мостів, суден, вагонів тощо. Зростали потреби в розширенні виробництва продукції різного призначення і вимоги до рівня їх якості. Деревина за своїми фізико-механічними властивостями і, зокрема за питомою міцністю перевищує показники міцності окремих металів і сплавів. Тому її використання в техніці і побуті постійно зростає. таким чином з розвитком технічного прогресу зросло комплексне використання деревини як сировинного та конструкційного матеріалу. Науково-технічний прогрес в галузі зумовив створення високопродуктивного обладнання, напівавтоматичних і автоматичних ліній, які застосовуються на різних стадіях технологічного процесу виробництва і забезпечують виготовлення продукції на рівні сучасних вимог.

Виробництво художніх меблів за класифікацією належать до другої групи виробництв. Вони використовують матеріали у вигляді дошок, брусків, брусів, фанери, фанерних плит, натурального та синтетичного шпону, плівок на основі полімерних матеріалів, столярних плит, деревостружкових та деревоволокнистих плит, покривних, настилових і личкувальних матеріалів для м’яких меблів, фурнітуру, метизи, лакофарбові матеріали. В загальному столярно-меблеві виробництва характеризуються такими видами обробки деревини і деревних матеріалів, як сушіння, пиляння, фрезерування, склеювання й личкування, свердління, шліфування, опорядження та інше.

В цьому курсовому проекті ми всебічно розглядаємо процес управління у ТДВ комфорт . Опишемо процес формування функцій менеджменту на даному підприємстві, використання методів менеджменту, спроектуємо комунікації, розробимо механізми прийняття управлінських рішень, сформуємо механізми управління групами працівників, розробимо пропозиції з організації та вдосконалення керівництва, розглянемо організацію праці менеджерів та деякі інші аспекти функціонування організації.

ТДВ комфорт на даному етапі є рентабельним, воно займає досить міцні позиції, але його діяльність вимагає проведення вдосконалень. Потрібно вдосконалити та відрегулювати рекламну кампанію та вирішити деякі інші проблеми. Підприємницьке життя в Україні виходить на новий шлях, який відзначається жорстокою конкуренцією і нестабільністю зовнішніх факторів.

Саме тому ТДВ комфорт потребує мобільності вирішення проблем та постановки нових завдань. Проблеми вимагають прийняття управлінських рішень, процес вироблення яких ми детально розглянемо в даному курсовому проекті.

Обєктом дослідження у курсовому проекті є товариство з додатковою відповідальністю комфорт, яке спеціалізується на виробництві художніх меблів.

Предметом дослідження є система менеджменту у товаристві з додатковою відповідальністю комфорт.

Метою даного курсового проекту є розроблення фактичної системи менеджменту і її раціоналізація у звязку зі зміною умов функціонування, поглиблення теоретичних і практичних знань, набутих при вивченні дисципліни «Менеджмент», вироблення умінь та навичок застосовувати їх при вирішенні конкретних завдань, сприяння розвитку пошуку сучасних наукових досягнень у сфері виготовлення меблів та уміння їх самостійно застосовувати при вирішенні прикладних проблем.

Розділ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНІЗАЦІЇ

Загальна характеристика ТДВ «Комфорт» наведена у таблиці 1.

Таблиця 1. Загальна характеристика ТДВ «Комфорт»

Параметр, який, характеризуєтьсяЗміст та особливостіОсновні відмінності від інших організаційЗаконодавча база заснування та функціонування організаціїУчасть у ЗЕД123451.Форма підприємстваКомпанія «комфорт» — це товариство з додатковою відповідальністю, Право-вий статус якого визначається Законом України «Про господарські товариства». Це юридична особа. Всі учасники товариства проводять спільну підприємницьку діяльність і солідарно несуть додаткову відповідальність за його зобов’язаннями усім своїм майном.Учасники товариства відповідно до укладеного між ними договору здійснюють підприємницьку діяльність від імені товариства і солідарно несуть додаткову відповідальність за його зобов’язаннями усім своїм майном, що їм належить. Учасник товариства з додатковою відповідальністю не має права без згоди інших учасників вчиняти від свого імені та у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб правочини, що є однорідними з тими, які становлять предмет діяльності товариства.1. законКодекс України. 3. Цивільний кодекс України.Займається ЗЕД, власниками даного підприємства можуть бути і іноземці, оскільки форма власності дозволяє це зробити.2. ПрофільСпеціалізується на виробництві художніх меблів, а саме: сходи, меблі на вулицю, альтанки, двері, вішалки, ліжка, комоди, шафи, дзеркала, кухні, спальні, вітальні, столи (комплекти), стільці, лавки, арки, рекламні щити, барні стойки, меблі для барів, декор та інше.Специфіка полягає у виготовлення виробів з художньою різьбою з різних видів деревини (дуба, горіха, смереки, липи та інших порід).1. законКодекс України.Взаємодіє з іноземними постачальника-ми 3. Види діяльностіВидами діяльності товариства з додатковою відповідальністю «комфорт» є: — виробництво художніх меблів; — дослідження нових технологій у мебельній промисловості.Особливістю діяльності даного товариства є виробництво художніх меблів для державних закладів, музеїв, інших культурних закладів.1. законтоварами» від 19.04.2007 № 104 2. Кодекс законів про працю України. Взаємодіє з іноземними постачальника-ми 4.Форма власностіТовариство з додатковою відповідальністю діє на основі приватної власності громадян, учасників товариства. Це організаційно-правова форма фізичної або юридичної особи.Товариство створене юридичними або фізичними особами шляхом обєднання їх майна і участі в підприємницькій діяльності з метою отримання прибутку, несуть додаткову відповідальність усім свої майном.закон1.Цілі: Довгострокові (5 — 10р.): вийти на європейський ринок меблів, добитись стійких конкурентних переваг на ринку меблів. Середньострокові (1 — 5р.): впровадити НТП, розширити асортимент продукції, удосконалити звязки з іноземними постачальниками. Короткострокові (до 1 року): створити соціальне планування у товаристві, підвищити кваліфікацію працівників. Цілі підприємства є чітко визначені, конкретні, враховують вплив середовища функціонування, що позитивно впливає на діяльність організації. 2. структура управління організацією — лінійна. Відповідає вимогам середовища функціонування, але для досягнення організаційних цілей потребує незначного удосконалення. 3. Завдання: покращити контроль якості вхідних ресурсів, витіснити конкурентів з ринку, створити соціальне планування в товаристві. 4. Технологія: виробництво художніх меблів потребує високої кваліфікації збоку працівників товариства, наявності професійного устаткування відповідно до потреб споживачів. 5. Працівники — в організації нараховується 38 працівників, у звязку із запланованим розширенням планується збільшити їх кількість до 45. Від персоналу вимагається досвід роботи та фахова освіта. 6. Ресурси: товариство залучає фінансові ресурси від іноземних інвесторів, товариство у своїй діяльності використовує екологічно чисту деревину, не шкідливі для здоровя людини лакофарбові матеріали.6. Зовнішнє середовище:Фактори зовнішнього середовища прямого впливу: 1. Споживачі. потреби сучасного суспільства відіграють дуже важливу роль. Фірма впливає на формування попиту через проведення продуманої рекламної кампанії, більш привабливих пропозицій. 2. Постачальники відіграють важливу роль, оскільки від них, значною мірою, залежить діяльність фірми. Від несвоєчасної доставки товарів може виникнути збій у роботі фірми. Виробництво художніх меблів потребує налагодженого циклу постачання деревини та інших матеріалів на ТДВ «комфорт». 3. Конкуренти: організації, які займаються такими ж видами діяльності. В даному регіоні їх 6, а очікується 8. Фірма може істотно вплинути на своїх конкурентів проводячи обдуману цінову політику. Загострення конкурентної боротьби негативно впливає на діяльність товариства, оскільки при низькій конкурентоспроможності воно ризикує втратити споживачів. 4. Державні органи влади розробляють, формулюють та затверджують засади функціонування товариства у державі, зокрема, Державна податкова адміністрація контролює діяльність ТДВ «комфорт». Товариство керується у своїй діяльності нормативно-правовими актами, які розробляються та затверджуються місцевими та всеукраїнськими органами державної влади 5. Інфраструктура. Незадовільний стан інфраструктури затримує поставки деревини та інших матеріалів для виробництва меблів, що може призвести до втрати клієнтів. 6. Законодавчі акти визначають дозволені види діяльності товариства. Регулюють діяльність ТДВ «комфорт», оскільки його діяльність безпосередньо базується на засадах законів Верховної Ради України та постанов Кабінету Міністрів України. 7.Профспілки, партії та інші громадські організації. Відстоюють інтереси працівників, відіграють важливу роль при їх звільненні з роботи, здійснюють контроль за дотриманням трудового законодавство, дбають про покращення умов праці. 8. Система економічних відносин у державі має вплив на діяльність ТДВ «комфорт», оскільки товариство функціонує на ринку на засадах попиту та пропозиції.fає на ринку на засадах попиту,ТДВ істю "єЄх меблів. одатковою відповідальністю Організації — сусіди в товариства відсутні, тому ніяк на організацію не впливають. Фактори зовнішнього середовища непрямого впливу: 1.Міжнародні події здійснюють значний вплив на діяльність ТДВ «комфорт», оскільки поставка лакофарбових матеріалів здійснюється безпосередньо з-за кордону і загострення політичної ситуації чи економічні проблеми однієї з країн-постачальників може вплинути на ціну чи терміни їх поставки. 2. Міжнародне оточення впливає на ТДВ «комфорт» через постачальників, оскільки товариство імпортує матеріали з інших країн, а вибір постачальників залежить від економічного розвитку країни. 3. Науково-технічний прогрес здійснює значний вплив на діяльність ТДВ «комфорт», адже використання нової техніки чи технологій значно полегшує роботу працівників товариства. 4. Політичні обставини на товариство впливають як негативно, так і позитивно, оскільки зміна політичного становища в країні завжди супроводжується законодавчими змінами, які можуть як сприяти веденню бізнесу (отримання пільг, субсидій) так і утискати його (ріст податків). 5. Соціально — культурні обставини має важливий вплив, оскільки високий рівень культури і доходів населення сприятиме формуванню висококваліфікованих робочих кадрів, що забезпечить якісний виробничий процес. 6. Рівень техніки та технології. Високий рівень техніки та технології покращує продуктивність праці працівників та якість надання послуг, проте потребує постійного оновлення рухомого складу товариства, що зумовлює додаткові витрати коштів та втрату часу. 7. Особливості міжнародних економічних відносин. Впливають негативно, оскільки держави можуть встановлювати різні обмеження для нашої країни (мито, квоти), що призведе до невигідної для товариства співпраці з іноземними постачальниками. 8. Стан економіки характеризує загальний рівень розвитку економіки України і бажання інших країн співпрацювати з підприємствами цієї держави.

Розділ 2. ФОРМУВАННЯ ФУНКЦІЙ МЕНЕДЖМЕНТУ НА ПІДПРИЄМСТВІ

.1 Планування

Характеристику етапів процесу стратегічного планування у ТДВ «комфорт» відображено на рис.1.

Рис.1. Модель стратегічного планування у ТДВ «комфорт»

Далі розглянемо детальніше зміст кожного етапу моделі стратегічного планування у товаристві з додатковою відповідальністю «комфорт».

Етап 1. Інформаційне забезпечення стратегічного планування.

Полягає в підборі, класифікації та підготовці до використання інформації щодо розроблення стратегії. Для реалізації стратегічного планування виникає необхідність в інформації про ринкові можливості підприємства, його конкурентоспроможність, можливе місце розташування , фінансово-господарський стан підприємства, яка отримується з внутрішніх та зовнішніх джерел і обробляється відповідними підрозділами (відділ маркетингу, фінансовий відділ) та відповідальними особами (заступник директора з виробництва, заступником директора з маркетингу).

Етап 2. Установлення місії та цілей організації.

Місія ТДВ «комфорт» — максимальне задоволення потреб кожного споживача та виробництво меблів якості європейського рівня.

Цілі :

Довгострокові (5 — 10 років): вийти на європейський ринок меблів, добитись стійких конкурентних переваг на ринку меблів.

Середньострокові (1 — 5 років): впровадити НТП, розширити асортимент продукції, удосконалити звязки з іноземними постачальниками.

Короткострокові (до 1 року): створити соціальне планування у товаристві, підвищити кваліфікацію працівників.

Цілі підприємства є чітко визначені, конкретні, враховують вплив середовища функціонування, що позитивно впливає на діяльність організації.

Етап 3. Вибір методів аналізу факторів внутрішнього і зовнішнього середовища.

На цьому етапі потрібно використати такі методи аналізу як порівняння, опитування споживачів та експертна оцінка. Необхідно зазначити, що використання методу експертних оцінок як комплексного та узагальнюючого дозволить сформувати інформаційну картину щодо середовища функціонування підприємства, його шансів та можливостей, сильних та слабких позицій.

Етап 4. Оцінювання та аналіз факторів зовнішнього середовища.

Важливо розробити таку методику, яка дозволить кількісно оцінити вплив кожного фактора. Даний етап передбачає оцінювання та аналіз факторів зовнішнього середовища групою експертів, до якої входять працівники досліджуваного товариства (відділ маркетингу, бухгалтерія). Оцінка факторів проводиться від -5 до +5, при цьому межі шкали відповідно відображають максимальний негативний та позитивний вплив на організацію, 0 — показує, що фактор на організацію впливає нейтрально. Сума вагомостей усіх факторів становить одиницю, тобто рівень вагомості для кожного фактора визначається за допомого коефіцієнтів. Добуток впливу фактора на бал рівня вагомості дорівнює зваженому рівню впливу.

Результати експертних оцінок впливу факторів зовнішнього середовища на товариство «комфорт» подано у табл. 2.

Таблиця 2. Результати експертного оцінювання впливу факторів зовнішнього середовища на ТДВ «комфорт»

ФакториСередня експертна оцінка впливу, балиСередня вагомість факторівЗважений рівень впливу, балиСпоживачі+50,21,0Постачальники+40,10,4Конкуренти-10,1-0,1Державні органи влади-10,05-0,05Інфраструктура+10,030,03Законодавчі акти-20,03-0,06Профспілки, партії та інші громадські організації+20,040,08Система економічних відносин у державі-10,01-0,01Організації — сусіди00,030,00Міжнародні події-30,05-0,15Міжнародне оточення+20,050,1Науково — технічний прогрес+40,050,2Політичні обставини-30,1-0,3Соціально — культурні обставини-10,02-0,02Рівень техніки та технології+30,070,21Особливості міжнародних економічних відносин+20,040,08Стан економіки-20,05-0,1Всього1,31Отож, показано в табл.2, що на діяльність організації найбільш позитивно впливають такі фактори зовнішнього середовища, як споживачі, постачальники, профспілки, партії та інші громадські організації , науково — технічний прогрес та рівень техніки та технології, міжнародні економічні відносини.

При цьому слід виділити фактори, які здійснюють негативний вплив на діяльність товариства «комфорт», зокрема це конкуренти, державні органи влади та законодавчі акти, політичні обставини, міжнародні події, соціально-культурні обставини та стан економіки країни.

Етап 5. Оцінювання та аналіз факторів внутрішнього середовища.

Проводиться в напрямку вивчення стану змінних організації (працівники, цілі, завдання, структура, ресурси, технологія). Це передбачає дослідження стану фінансів, обліку, культурного рівня організації, використання робочої сили. Це дає можливість видалити сильні та слабкі сторони товариства. Результати експертних оцінок впливу факторів внутрішнього середовища на товариство з додатковою відповідальністю «комфорт» подано у табл. 3.

Таблиця 3. Результати експертного оцінювання впливу факторів внутрішнього середовища на ТДВ «комфорт»

ФакториСередня експертна оцінка впливу, балиСередня вагомість факторівЗважений рівень впливу, балиЦілі30,10,4структура -10,15-0,15Завдання30,050,15Технологія40,20,6Працівники-10,3-0,3Ресурси 10,20,2

Отже, відповідно до табл.3, експерти оцінили найвищим балом вплив технології на діяльність товариства, середній рівень впливу на товариство мають цілі та завдання. негативно впливають на діяльність товариства недостатній контроль якості вхідних ресурсів та організаційна структура товариства.

Етап 6. Прогнозування умов функціонування та результатів виробничо-господарської діяльності товариства.

Полягає у передбаченні імовірних змін у внутрішньому та зовнішньому середовищах організації та їх можливого впливу на результати діяльності. На основі узагальнення отриманої інформації прогнозуємо, що найбільш негативний вплив на діяльність товариства будуть здійснювати конкуренти, міжнародні події, політичні обставини, законодавчі акти та стан економіки в державі.

Етап 7. обґрунтування інструментарію вибору стратегій.

Якщо брати за основу наявну інформацію для вибору стратегії діяльності товариства, то доцільно буде використати SWOT -аналіз (таблиця 4).

Таблиця 4. Матриця вибору стратегії діяльності товариства «комфорт» відповідно до SWOT -аналізу

Зовнішнє середовищеВнутрішнє середовищеСтан організаціїМожливості (∑=2,1) · Вихід на ринок ЄС · Пошук інвесторів та постачальників шляхом укладання договорів, взяття кредитівЗагрози (∑= -0,79) · Пошук нових постачальників ресурсів · Протистояння конкуренціїСильна позиція (∑=11) · технологія · ціліСтратегії підтримки та розвитку сильних боків підприємства в напрямку реалізації шансів зовнішнього оточення.Стратегії використання сильних боків підприємства з метою усунення загроз зовнішнього середовища: організаційних перетворень, реалізації.Слабка позиція (∑=-2) · структура · працівникиСтратегії подолання слабкостей підприємства за рахунок можливостей зовнішнього середовища.Стратегії подолання загроз та усунення слабкостей підприємства або ліквідації.

Етап 8. Формування варіантів стратегій.

Можливими варіантами стратегій для товариства «комфорт» є: вдосконалення існуючої технології, організаційні перетворення та здійснення всезагального контролю.

Етап 9. Вибір стратегії.

Стратегія вдосконалення існуючої технології зможе забезпечити ефективну роботу товариства, а саме зменшити час на виробництво одиниці продукції.

Стратегія організаційних перетворень зможе забезпечити ефективну роботу товариства, враховуватиме вплив факторів внутрішнього та зовнішнього середовища, але не забезпечить підприємству стійких конкурентних переваг і не повністю відповідає її місії та цілям.

Стратегія всезагального контролю забезпечить ефективну роботу товариства у сфері виробництва меблів і з усіх можливих найбільше відповідає його місії та цілям, забезпечить виробництво якісної продукції.

Етап 10. Оцінювання стратегії на предмет установленим критеріям.

Стратегія всезагального контролю найбільше з усіх можливих відповідає місії та цілям досліджуваного товариствам, крім того забезпечить ефективну роботу у виробництві художніх меблів створить стійкі конкурентні переваги, також забезпечить ефективне врахування впливу факторів внутрішнього та зовнішнього середовища функціонування товариства.

Продовженням стратегічного планування в ТДВ «комфорт» є тактичне планування, тобто планування реалізації обраної стратегії, яке включає поточне та оперативне планування. Схематичну модель поточного планування в ТДВ «комфорт» наведено на рис.2.

Рис.2. Модель поточного планування в ТДВ «комфорт»

Охарактеризуємо зміст кожного з етапів поточного планування.

Етап 1. Інформаційне забезпечення поточного планування.

Полягає в підборі класифікації, підготовці інформації щодо формування системи планових параметрів. Для реалізації поточного планування виникає необхідність в інформації про ринкові можливості товариства, його конкурентоспроможність, фінансово-господарський стан, яка отримується із внутрішніх та зовнішніх джерел та обробляється відповідними структурними підрозділами товариства (відділ маркетингу, відділ механіки) та відповідними особами (маркетологами, механіками).

Етап 2. Оцінювання та аналіз сильних та слабких позицій товариства.

Сильні позиції: виробництво нестандартних виробів, висока якість товарів.

Слабкі позиції: відсутність соціального планування на підприємства , недостатній контроль якості вхідних ресурсів, часті конфлікти між різними ланками управління.

Етап 3. Вибір та формування планових параметрів (системи економічних, технологічних, соціальних та ін. показників) на засадах стратегії.

Економічні показники: зменшення витрат на виробництво, зростання прибутку на 10%.

Технологічні показники: збільшення витрат на модернізацію та оновлення відповідної техніки та технології на 10%, збільшення витрат на застосування інновацій на 10 %.

Соціологічні показники: збільшення витрат на соціальний розвиток.

Етап 4. Бюджетне планування.

Етап 5. Вибір адміністративних важелів (політики, процедур, правил) досягнення планових параметрів.

тактика вихід на міжрегіональні ринки, а згодом і на міжнародні ринки збуту.

Політика — висока якість продукції.

Процедурою технічний огляд обладнання, перевірка якості сировини.

Правилом є порядок підписання документів, правила поведінки у різних екстрених ситуаціях, правила безпеки експлуатації обладнання, правила охорони праці працівників у роботі, правила внутрішнього трудового розпорядку тощо.

Етап 6. Формування поточного плану.

Поточний план передбачає узагальнення розроблених на попередніх етапах показників заходів та бюджету, тобто він включає:

перелік планових ключових показників, яких прагне досягнути організація в межах реалізації обраної стратегії діяльності, які повинні відображати усі сфери діяльності підприємства;

перелік заходів, реалізація яких сприятиме досягненню визначених показників, економічні ефект та ефективність від впровадження планових заходів;

бюджети організації.

Етап 7. Деталізація поточного плану за центрами виконання (відповідальності)

У ТДВ «комфорт» є такі види центрів відповідальності: центри вартості, центри видатків та центри інвестицій. Їх характеристику та участь у реалізації поточного планування розглянемо у вигляді табл.5.

Таблиця 5. Види та характеристика центрів відповідальності ТДВ «Комфорт»

Види центрів відповідальностіПідрозділи організації, що належать до конкретних центрів відповідальностіФункціональна характеристика центрів відповідальностіУчасть у реалізації заходів щодо досягнення планових показників на засадах бюджетуЦентри вартостіКамери для сушки деревини, цехи облицювання поверхонь, лицьової обробки, збірки меблів, складські приміщенняПідрозділи, що створюють нову вартість. Вони належать до моделі вхід — вихід , оскільки можливо підрахувати усі затрати на їх діяльність та отримані результати у натуральних та кількісних показниках.- розширення асортименту товарів; — виготовлення товарів під замовлення.Центри видатківФінансово-економічний відділ, відділ маркетингуПідрозділи, результати діяльності яких важко оцінити за звичайними критеріями. Методи обліку та аналізу не дозволяють установити за короткий термін залежність між розміром витрат на функціонування таких підрозділів та покращанням таких результатів.- удосконалення звязків з іноземними постачальниками; — впровадити НТП; — удосконалення соціального планування; — залучення інвестицій.Центри інвестиційДиректор, головний бухгалтерЦе керівники інституційного рівня та фінансово-економічні управлінські служби, які контролюють вартість та результати вкладених активів.Залучення інвестицій для реалізації проектів.

На ТДВ «комфорт» використовується широкий перелік оперативних планів у різних сферах.

Формування альтернативних варіантів оперативних планів: пошук та набір кваліфікованих кадрів, підвищення рівня обслуговування, підвищення контролю над неформальними групами.

Вибір варіанта оперативного плану, що відповідає прийнятій стратегії. Такі варіанти, як, підвищення рівня обслуговування, пошук і набір кваліфікованих кадрів, відповідають прийнятій стратегії.

У сфері фінансового планування розробляються платіжний календар, касовий план, план закупівель; у плануванні робочого часу — фонд робочого часу, графік робочого календаря, табель робочого часу; у сфері надання послуг — план обслуговування, план продажів тощо.

2.2 Організування

Фактична організаційна структура управління ТДВ «Комфорт» наведена на рис.3, а раціональна, наведена на рис. 4.

Рис.3.Фактична (дійсна) організаційна структура управління ТДВ «Комфорт»

Рис.4. Раціональна організаційна структура управління ТДВ «Комфорт»

Характеристику працівників ТДВ «комфорт» відповідно до фактичної та раціональної організаційних структур управління наведено у табл.6.

Таблиця 6 Фактична (раціональна) чисельність і функції посадових осіб в ТДВ «комфорт»

Посади працівниківЧисельність, осібФункції(види діяльності працівників)Відповідальність та повноваженняФакт.Раціон.12345Директор11Визначає місію, цілі, стратегію, тактику та політику товариства, координує та скеровує діяльність працівників, контролює результати діяльності товариства, приймає рішення щодо розширення та реорганізації підприємства, приймає на роботу та звільняє працівників згідно штатного розпису та відповідно з чинним законодавством, приймає управлінські рішення та видає накази щодо діяльності товариства.Здійснює підприємницьку діяльність від імені товариства і солідарно несе додаткову (субсидіарну) відповідальність за його зобов’язаннями усім своїм майном.заступник директора з виробництва11Розробляє оперативні плани випуску продукції для кожного цеху, забезпечує ритмічну роботу з їхнього виконання, здійснює контроль і регулювання перебігу виробничого процесу.Координує діяльність цехів. Найчастіше саме його у відсутності директора призначають виконавчим за його обовязки.заступник директора з технологічного забезпечення-1Організує проведення робіт з контролю якості продукції, яку виробляє товариство, виконання робіт відповідно до вимог стандартів і технічних умов, які затверджені зразками і технічною документацією, умовами поставок і договорів, а також зі зміцнення виробничої дисципліни, забезпечення високого технічного рівня і якості товарів.Несе відповідальність за належні технологічні проекти, за зміцнення виробничої дисципліни, за забезпечення високої якості товарів.Відділ механіки33Вживає заходів з забезпечення безперебійного функціонування машин та механізмів підприємства, організовує роботу щодо усунення несправностей машин, механізмів, обладнання, здійснює контроль за дотриманням стандартів, норм, інструкцій, правил протипожежного захисту і охорони навколишнього середовища, слідкує за підтриманням порядку, вчасне прибирання виробничого сміття на території товариства та на прилеглій території.Несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії, протипожежного захисту, за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.Ремонтна бригада33Займаються безпосередньо виконанням ремонтних робіт.Звітують про свою діяльність відділу механіки.Начальник відділу технологічного забезпечення11Виконує проведення робіт з контролю якості товарів, які виробляє товариство, вивчає і усуває причини виникнення дефектів і порушень технології виробництва.Несе відповідальність за своєчасне проведення необхідних випробувань і технічних оглядів устаткування, станом запобіжних і захисних пристроїв, вентиляційних систем, своєчасним проведенням навчання з питань охорони праці, всіх видів інструктажу з охорони праці.Працівники технологічного відділу22Організує проведення робіт з контролю якості продукції, яку виробляє товариство, виконання робіт відповідно до вимог стандартів і технічних умов, які затверджені зразками і технічною документацією, умовами поставок і договорів, а також зі зміцнення виробничої дисципліни, забезпечення високого технічного рівня і якості продукції, виконує проведення робіт з контролю якості товарів, які виробляє товариство, вивчає і усуває причини виникнення дефектів і порушень технології виробництва.За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, він несе відповідальність за недотримання діючих інструкцій, наказів і розпоряджень по збереженню комерційної таємниці та конфіденційної інформації.Завідуючий складом11Планує діяльність складу згідно графіків постачання вітчизняних та зарубіжних товарно-матеріальних цінностей, забезпечує зберігання складованих товарно-матеріальних цінностей. Організує проведення вантажно-розвантажувальних робіт комірниками на складі.Несе відповідальність як матеріально-відповідальна особа за завдання матеріальної шкоди — в межах, що визначені чинним законодавством про працю України, за невиконання протипожежної безпеки, за невиконання наказів, розпоряджень безпосереднього керівництва.заступник директора з маркетингу11Організовує роботу з рекламування продукції, що виробляється, з метою його просування на ринки збуту, розробляє плани рекламних заходів з одного виду або групи товарів і визначає затрати на їх проведення, здійснює контроль за розробленням та реалізацією договорів і контактів з рекламування продукції та послуг.Несе відповідальність за неналежне виконання або невиконання своїх посадових обовязків, а також за невикористання або неповне використання своїх функціональних прав в межах, визначених чинним законодавством України про працю, відповідає за просування продукту на ринку.Начальник фінансового відділу1-Організує фінансову діяльність товариства, спрямовану на забезпечення фінансовими ресурсами виконання планових завдань, трудових і фінансових ресурсів підприємства, своєчасності платежів по зобовязанням у державний бюджет, визначає потреби товариства усіх видах кредиту.Начальник фінансового відділу несе персональну відповідальність за несвоєчасне та неякісне оформлення документів за дорученням керівника товариства, неналежне ведення діловодства, а також використання працівниками відділу інформації в неслужбових цілях.Начальник маркетингового відділу11Проводить дослідження, аналіз та оцінку потреб реальних і потенційних споживачів продукції, що випускається товариством, здійснює керівництво рекламною діяльністю.Начальник відділу маркетингу несе відповідальність за якість і своєчасність виконання покладених посадовою інструкцією обовязків.Начальник фінансово-економічного відділу-1Забезпечує розроблення фінансової стратегії підприємства і його фінансову стійкість, забезпечує доведення затверджених фінансових показників до підрозділів підприємства, визначає джерела фінансування виробничо-господарської діяльності підприємства, здійснює керівництво роботою з економічного планування у товаристві.Несе відповідальність за несвоєчасне нарахування заробітньої плати працівникам, за неналежне використання фінансових ресурсів.Працівники фінансового відділу3-Беруть участь у розробці форм первинної планової, облікової та звітної документації, проведення економічних розрахунків у фінансовій діяльності.Несуть відповідальність за правопорушення, здійсненні в процесі виконання своєї діяльності — у межах, визначених чинним законодавством України.Начальник цеху лицьової обробки11Організовує поточне виробниче планування, облік, складання та своєчасне подання звітності про виробничу діяльність цеху , забезпечує технічно правильну експлуатацію устаткування та інших основних засобів і виконання графіків їх ремонту, безпечні і здорові умови праці, координує роботу майстрів і цехових служб.При переході на іншу роботу або звільнення з посади начальник цеху відповідальний за належну і своєчасну здачу справ особі, що вступає в дану посаду, а в разі відсутності такого, особі, яка його замінює або безпосередньо своєму керівникові, несе відповідальність за невиконання правил внутрішнього розпорядку, правил ТБ та протипожежної безпеки.Начальник цеху склеювання та лакування11Здійснює підбір найкращих засобів для склеювання та лакування деревини, контролює дотримання працівниками правил і норм охорони праці і техніки безпеки, виробничої та трудової дисципліни, правил внутрішнього трудового розпорядку, організовує роботу з підвищення кваліфікації робітників і службовців цеху, проводить виховну роботу в колективі. Несе відповідальність за якість кінцевого товару, за його надійність, та терміном експлуатації.Начальник цеху пиляння деревини-1Контролює якісну заготівлю деревини, доповідає заступнику з питань виробництва про діяльність підрозділу.Несе відповідальність за якісне пиляння деревини, за дотримання технік безпеки працівниками, за протипожежну безпеку у цеху.Працівники цеху пиляння деревини-5Здійснює якісну обробку вхідних ресурсів, а саме розпилювання колоди на обрізну та необрізну, переробку деревини на різні заготовки, виготовлення черенків.Несе відповідальність за належне оброблення та пиляння деревини, за дотримання правил безпеки при роботі з обладнанням, за належне дотримання правил протипожежної безпеки.Головний бухгалтер-1Здійснює бухгалтерський облік, проводить економічний аналіз стану товариства, формує податкову та статистичну звітність. Керує процесами планування економічної та фінансово-кредитної діяльності товариства, оплати і матеріального стимулювання працівників, контролює роботу своїх підлеглих.Відповідає перед директоратом товариства за ефективність фінансового планування діяльності компанії, ведення бухгалтерського, статистичного та управлінського обліку, вчасне формування податкової та статистичної звітності, та роботи підпорядкованого підрозділу загалом.Працівники фінансово-економічного відділу-3Здійснює нарахування та видачу заробітної плати, планування та оформлення бюджету товариства та контролює за його дотриманням, ведення бухгалтерського, статистичного і управлінського обліку, формування податкової та статистичної звітності.Відповідає перед головним бухгалтером за правильність та оперативність ведення обліку на товаристві, формування фінансової та статистичної звітності, здійснення кадрової політики в товаристві.Сушильний цех-2Займається сушінням, обробкою, та вилученням неякісної деревини.Несе відповідальність за належне сушіння деревини, дотримання правил охорони праці та протипожежної безпеки.Працівники складу22Займаються розподілом та сортуванням ресурсів, проводять вантажно-розвантажувальні роботи.Несуть відповідальність за належне зберігання матеріалів, за швидкість виконання своїх завдання.Працівники цеху лицьової обробки55Займаються обробкою деревини, її поверхні, що покращує зовнішній вигляд виробу і захищає його від безпосереднього впливу зовнішнього середовища.Несуть відповідальність за належне поводження з обладнанням, виконання свої завдань, за дотримання правил техніки безпеки.Працівники цеху склеювання та лакування55Займаються клеєнням різних частин виробів, покривають вироби захисними речовинами, лакують їх.Несуть відповідальність за якість кінцевого товару, за виконання правил техніки безпеки.Працівники маркетингового відділу33Досліджують споживчі властивості виробленої продукції і збирають інформації про задоволеність ними покупців, виявляють передові тенденції у світовому виробництві меблів, вивчають попит на що випускається продукцію на основі збору заявок про потребу в розроблювальній і виробленій продукції.2.3 Мотивування

Характеристику теорій мотивування й обґрунтування можливості їх застосування у ТДВ «комфорт» наведемо у табл. 7.

Таблиця 7. Застосування теорій мотивування у ТДВ «комфорт»

Теорії мотивуванняКороткий міст та особливості застосуванняОбґрунтування можливості застосування в організаціїЕлементи системи матеріального стимулювання праці, в яких знаходить відображення теорія1234Змістові теорії(відображають зміст потреб та їх ієрархію)Теорія потреб М. Туган-Барановського1.Виділяються фізіологічні , статеві, симптоматичні, альтруїстичні потреби і потреби практичного характеру. 2.Особливе значення відіграє приналежність до народностей, моральні і релігійні погляди.Цю теорію можна застосувати до усіх працівників, враховуючи пріоритетність задоволення певних груп потреб у працівників та вдало використовуючи незадоволені потреби для формування мотивів щодо забезпечення необхідної поведінки.У сучасному суспільстві матеріальні стимули, такі як заробітна плата, надбавки, премії, доплати, подарунки сприяють якіснішому задоволенні фізіологічних потреб та потреб практичного характеру. Теорія потреб А. Маслоу1.Потреби діляться на первинні та вторинні. 2. Поведінка людей визначається потребами нижчого порядку. 3. Після задоволення певних потреб їх мотивуюча дія припиняється. Ця теорія чітко визначає на що повинні орієнтуватись керівники при формуванні мотиваційних систем. Якщо керівництво не зможе створити умови для забезпечення первинних потреб працівників, то марно від них чекати ініціативності та високої продуктивності праці.Можливості для задоволення первинних потреб працівників товариства створює висока заробітна плата, премії та подарунки. При цьому чим вищий статус працівника, тим вища його посада за службовою ієрархією, тим більші можливості з матеріальної точки зору відкриваються перед працівником.Теорія потреб Д. Мак-Клелланда1.Три потреби, які мотивують людину: влада, успіх, причетність. 2.Увага на потреби високого порядку, оскільки потреби нижчого порядку вже задоволені. Доцільно використовувати тоді, коли керуюча система уже забезпечила на достатньому рівні задоволення первинних потреб, і увага уже акцентується на вторинних (духовних) потребах працівників.Влада, успіх та причетність, як правило, до суспільно-значимих проектів передбачають збільшення меж повноважень та відповідальності, що зумовлює зростання рівня заробітної плати та більше визнання з боку оточуючих у формі надання більш привабливих пропозицій щодо роботи, оплати праці.Теорія потреб Ф. Герцберга1.Виділяються гігієнічні і мотиваційні фактори. 2.Гігієнічні фактори(нижній порядок) не дають зявитись незадоволенню роботою. 3.Мотиваційні(вищий порядок) впливають на поведінку. Цю теорію можна застосувати до всіх працівників товарист-ва, адже кожен повинен працювати у відповідних умовах (гігієнічні фактори), щоб ефективно виконувати свою роботу, а для підвищення продуктивності його праці, формуванню ініціативності та забезпечення необхідної віддачі роботі потрібно застосувати мотиваційні фактори.Мотиваційні фактори у вигляді матеріальних стимулів(розміри заробітної плати, надбавки, премії, доплати, дивіденди, участь у прибутках) формують у працівників мотиви до виконання певного обсягу конкретних робіт для досягнення як особистих, так і організаційних цілей.Теорія потреб К. Альдерфера1.Основними групами потреб, які мотивують людину вважаються потреби існування, звязку, зростання. 2.За неможливості задоволення потреб вищого рівня, зростають зусилля щодо якіснішого задоволення потреб вищого рівня.Наявність прямого і зворотно-го руху в задоволенні потреб створює ширші можливості для стимулювання працівників товариства, спрямоване на як повнішому задоволенні потреб звязку, існування чи зростанні.Для того, щоб ця теорія ефективно діяла в товаристві використовують такий принцип матеріального стимулювання як забезпечення зростання заробітної плати в міру підвищення ефективності діяльності товариства загалом.Теорія потреб Д. Мак-Грегора 1. Теорія X передбачає, що працівники схильні уникати роботи та відповідальності, тому для їх стимулювання необхідно використовувати контроль та погрози. 2. Теорія Y апелює до потреб більш високого порядку: потреби у причетності, мати високі цілі, автономії і самовираження. 3. Працівники більш схильні до теорії Y, але організаційні умови та поведінка менеджерів зумовлюють вибір ними теорії X.В товаристві існує дві групи працівників: схильних до уникнення виконання завдань та схильних до добровільного виконання і перевиконання завдань, тому варто застосувати дану теорію, що має психологічне спрямування і вимагає вивчення мотивів поведінки працівників у конкретних ситуаціях.Згідно з теорією X для мотивації працівників використовують матеріальне стягнення за погане виконання робіт. Для забезпечення вибору працівниками теорії Y використовують забезпечення можливості підвищення заробітної плати за виконання престижних робіт і за допомогою цього задовольняють потреби вищого порядку.Теорія потреб У. Оучі1. Теорія Z визначає, що основою успіху працівників є віра в загальні цілі. 2. Вагомими стимулами є довірчі взаємини та взаємопідтримка, повна узгодженість дій.Доцільно використовувати, коли первинні потреби працівників уже задоволені на належному рівні, коли існують чітко визначені організаційні цілі, культивується корпоративний дух, заохочується взаємодо-помога та взаємопідтримка.Увага акцентується на матеріальному стимулюванні за досягнення конкретних результатів відповідно до установлених цілей(тобто це доплати, премії тощо) Процесійні теорії(відображають процес мотивування)Теорія очікувань В. Врума1.Передбачає такі очікування: затрачені зусилля — очікування певного рівня результатів, отримані результати — очікування певної винагороди, очікування цінної винагороди, яка здатна задовольнити потреби. 2. Невідємність урахування усіх видів очікування.Шляхом дослідження індивідуальних очікувань працівників та їх урахування при формуванні диференційованих стимулюючих механізмів створюються значні мотиваційні можливості у даній організації.Використовується система матеріальних стимулів для якнайкращого врахування очікувань працівників, формування мотивуючих механізмів.Теорія справедливості С. Адамса1.Дотримування принципів справедливості та обєктивності при установленні та розподілі винагород. 2. Врахування можливої реакції працівників на несправедливе мотивування.Згідно з теорією справедливості працівники субєктивно зіставляють свої винагороди із затраченими зусиллями та з винагородами інших працівників, які виконують аналогічну роботу.Передбачає застосування різних форм та систем оплати праці, диференційованих розмірів основної та додаткової заробітної плати за групами працівників, залежно від освіти, стажу, досвіду, спеціальних вмінь та знань, умов роботи, затрачених зусиль.Теорія партисипативного управління1.Залучення працівників до управління організацією з метою підвищення рівня їх задоволення роботою, що сприятиме зростанню ефективності діяльності організації. 2.Орієнтація на процес задоволення потреб вищого порядку.Ця теорія застосовується лише в організаціях з децентралізованою системою управління, де керівники застосовують демократичні стилі керівництва.Передбачає надання матеріальних стимулів за колективні результати та їх розподіл з використанням різноманітних методів.Теорія результативної валентності Дж. Аткінсона1.Стверджує, що будь-яка людина прагне досягнути успіху, самоствердитись, реалізувати власний потенціал. 2. Мотивація діяльності залежить від прагнення індивіда досягнути успіху чи уникнути негативної оцінки.Вивчаються прагнення працівників досягнути успіху, уникнути невдач, диференціа-ція їх на групи відповідно до виявлених прагнень та орієнтацію на індивідуальні характеристики щодо формування необхідних мотивів.Для повної реалізації здібностей працівників ТДВ «комфорт» необхідно забезпечити можливість підвищення заробітної плати за виконання складних робіт, що викликатиме бажання досягнути успіху і , відповідно, принести успіх товариству.Теорія Л. Портера і Е. Лоулера1.Комплексна теорія, яка включає елементи теорії очікувань і теорії справедливості. 2.Передбачає задоволення чи незадоволення працівника внаслідок отриманої винагороди за рівень досягнутих результатів при виконанні конкретних завдань, який у свою чергу визначається затраченими зусиллями, здібностями, характером та оцінкою ролі працівника.Варто застосувати у ТДВ «комфорт», оскільки вона є комплексною і враховує значний перелік чинників, що визначають рівень затрачених працівником зусиль, досяг-нення певних результатів та отримання задоволення від наданих винагород.У цій теорії виникає необхідність застосування усіх елементів матеріального стимулювання праці для задоволення потреб працівників, збільшення їх віддачі праці та отримання бажаного рівня результативності.Теорія морального стимулювання 1.Орієнтується на задоволення потреб вищого порядку(визнання, причетності, поваги). 2.Базується на використанні моральних стимулів(грамоти, медалі, ордени, звання, подяки).Використовується як доповнення до матеріального стимулювання, оскільки мотивуюча дія морального стимулювання діє не для всіх працівників.Передбачає використання цієї теорії, але лише для окремих груп працівників.Теорія матеріального стимулювання1.Передбачає формування та використання систем матеріальних стимулів та розподіл заробітної плати відповідно до дії закону розподілу за кількістю і якістю праці. 2. Базується на використанні матеріаль-них стимулів 3. Є найдієвішою з позиції мотивування.Варто використати у ТДВ «комфорт», адже завдяки матеріальному стимулюванні створюються реальні можливості для задоволення переважної більшості потреб споживачів.Передбачає використання різних форм та систем оплати праці, премій, надбавок, доплат, подарунків.

Результати розрахунків заробітної плати працівників ТДВ «комфорт» за фактичної організаційної структури управління та з врахуванням очікуваних організаційних змін наведено у табл. 8 та табл. 9 відповідно.

Таблиця 8. Результати розрахунків фактичної заробітної плати працівників ТДВ «комфорт»

Посадові особиЧисель-ність, осібПосадовий оклад, грн.надбавки (доплати)ПреміїВеличина місячної зарплати одного працівника, грн.ХарактерВеличина, грн., %ХарактерВеличина, грн.,%12345678Директор16080За виконання особливо важливої і відповідальної роботи1824 (30%)За перевиконання планових завдань2430 (40%)10330заступник директора з виробництва14920За вислугу років1230 (25%)Покращення якості товарів1230 (25%)7380заступник директора з маркетингу14920За суміщення професій980 (20%)За якісне маркетингове дослідження1230 (25%)7380Начальник фінансового відділу14440За знання й використання у роботі іноземних мов890 (20%)За зменшення матеріальних витрат1110 (25%)6440Начальник маркетингового відділу14440За виконання термінової роботи670 (15%)За виконання обсягів робіт з меншою кількістю працівників1330 (30%)6440Начальник технологічного відділу14440Збільшення обсягу виконуваних робіт1110 (25%)За освоєння нової техніки890 (20%)6440Працівники ремонтної бригади33250За інтенсивність праці650 (20%)За зменшення витрат на експлуатацію нового обладнання650 (20%)4550Працівники відділу механіки33610За високу професійну майстерність900 (25%)За скорочення термінів освоєння нової технології540 (15%)5050Завідуючий складом14440За порядок на складі890 (20%)За народження дитини890 (20%)6220Працівники відділу маркетингу34000За знання іноземних мов800 (20%)За зростання продуктивності праці800 (20%)5600Працівники фінансового відділу34000За збільшення обсягу виконуваних робіт800 (20%)За економію окремих видів матеріальних ресурсів800 (20%)5600Працівники технологічного відділу24000За винахідництво800 (20%)За зменшення технологічних витрат проти нормативного рівня800 (20%)5600Начальник цеху лицьової обробки14440За високу професійність890 (20%)За підвищення навантаження нового устаткування890 (20%)6220Начальник цеху склеювання та лакування14440За виконання обовязків тимчасово відсутніх працівників890 (20%)За зростання продуктивності праці890 (20%)6220Працівники цеху лицьової обробки53610За роботу в понад-нормовий час720 (20%)За зменшення відходів на одиницю продукції720 (20%)5050Працівники цеху склеювання та лакування53610За суміщення професій720 (20%)За збільшення здавання товарів з першого подання720 (20%)5050Працівники складу22930За роботу в понад- нормовий час730 (25%)За зростання продуктивності праці 590 (20%)4250Місячний ФОП, грн.195 670 грн.Середня заробітна плата, грн.5200 грн.Таблиця 9. Результати розрахунків раціональної заробітної плати працівників ТДВ «комфорт»

Посадові особиЧисель-ність, осібПосадовий оклад, грн.надбавки (доплати)ПреміїВеличина місячної зарплати одного працівника, грн.ХарактерВеличинагрн., %ХарактерВеличина, грн.,%12345678Директор16080За виконання особливо важливої і відповідальної роботи1824 (30%)За перевиконання планових завдань2430 (40%)10330заступник директора з виробництва14920За вислугу років1230 (25%)Покращення якості товарів1230 (25%)7380заступник директора з технологічного забезпечення14920За високу професійну майстерність1480 (30%)За освоєння прогресивної технології980 (20%)7380заступник директора з маркетингу14920За суміщення професій980 (20%)За якісне маркетингове дослідження1230 (25%)7380Головний бухгалтер14920За роботу у вихідні дні980 (20%)За зниження матеріальних витрат1470 (30%)7380Начальник фінансово-економічного відділу14440За введення діловодства890 (20%)За зниження матеріальних витрат1330 (30%)6660Начальник маркетингового відділу14440За виконання термінової роботи670 (15%)За виконання обсягів робіт з меншою кількістю працівників1330 (30%)6440Начальник технологічного відділу14440Збільшення обсягу виконуван робіт1110 (25%)За освоєння нової техніки890 (20%)6440Працівники відділу механіки33610За високу професійну майстерн900 (25%)За скорочення термінів освоєння нової технології540 (15%)5050Працівники ремонтної бригади33250За інтенсивн праці650 (20%)За зменшення витрат на експлуатацію нового обладнання650 (20%)4550Працівники фінансово-економічного відділу34000За виконання особливо важливої роботи800 (20%)За виконання обсягів робіт з меншою кількістю працівників1200 (30%)6000Працівники відділу маркетингу34000За знання іноземних мов800 (20%)За зростання продуктивності праці800 (20%)5600Працівники технологічного відділу24000За винахід- ництво800 (20%) За зменшення технологічних витрат проти нормативного рівня800 (20%)5600Начальник цеху лицьової обробки14440За високу професійність890 (20%) За підвищення навантаження нового устаткування890 (20%)6220Начальник цеху склеювання та лакування 14440За виконання обовязків тимчасово відсутніх працівників890 (20%) За зростання продуктивності праці890 (20%)6220Начальник цеху пиляння деревини14440За роботу в понад-нормовий час1110 (25%)За зменшення відходів на одиницю товару 890 (20%)6430Завідуючий складом14440За порядок на складі890 (20%)За народження дитини890 (20%)6220Працівники цеху лицьової обробки54000За роботу в понад-нормовий час800 (20%)За зменшення відходів на одиницю продукції800 (20%)5600Працівники цеху склеювання та лакування54000За суміщення професій800 (20%)За збільшення здавання товарів з першого подання800 (20%)5600Працівники цеху пиляння54000За роботу в шкідливих умовах праці1000 (25%)За економію ресурсів600 (15%)5600Працівники складу22930За роботу в понад- нормовий час730 (25%)За зростання продуктивності праці 590 (20%)4250Працівники сушильного цеху22930За роботу у вихідні та святкові дні590 (20%)За освоєння нової техніки440 (15%)3960Місячний ФОП, грн.259 700 грн.Середня заробітна плата, грн.5 780 грн.

2.4 Контролювання

Застосування видів контролю, характеристику процесу їх реалізації, характеристику впливу контролю на працівників ТДВ «комфорт» подано у табл. 10.

Таблиця 10. Контролювання у ТДВ «комфорт»

Види контролю та ресурсівХарактеристика процесу контролюХарактеристика впливу контролю на посадових осіб і підрозділи організаціїСлужби і посадові особи, які відповідають за результати контролю1234Попередній контрольТрудовіПроводиться аналіз ділових та професійних якостей претендентів на роботу, кваліфікації, рис особистого характеру, які задовольняють товариства та необхідні для певного виду робіт, висуваються вимоги до працівників, які стосуються професійної освіти, досвіду роботи, навичок.Забезпечується набір висококваліфікованого персоналу, який сприятиме виконанню поставлених завдань та цілей, досягненню місії товариства.Директор та керівники структурних підрозділів, у підпорядкуванні яких працюватимуть кандидатури на вакантні місця.ІнформаційніУся інформація (зовнішня та внутрішня), яка надходить з усіх можливих інформаційних каналів перевіряється на достовірність та обєктивність. Для цього формується система збору, оброблення та перевірки інформації.Відбувається формування інформаційного забезпечення діяльності товариства, що дає можливість реагувати на позитивні та негативні зміни у середовищі функціонування та приймати ефективні управлінські рішення.Директор, головний бухгалтер, відділ маркетингу, відділ виробництваФінансовіУсі фінансові надходження та видатки товариства перевіряються на відповідність документації, терміни надходження та виплат.Забезпечує відповідне формування та використання фінансових ресурсів товариства.Директор, головний бухгалтер, фінансовий відділ.МатеріальніПеревіряється якість та кількість отриманої сировини, відповідно до документації (укладених договорів, критеріїв, які зазначені у договорах).Забезпечує формування сировинної бази для здійснення відповідних видів діяль-ності підрозділами товариства за критеріями якості та кількості.Сушильний цех, фінансово-економічний відділ, склад.Поточний контрольТрудовіРеалізуються у процесі виробничо-господарської діяльності. Здійснюється у формі регулярних перевірок роботи працівників, обговорення проблем, які виникають в процесі роботи, періодичної атестації працівників.Забезпечує підтримання трудової дисципліни, запобігання неякісного виконання роботи, прогулів, уникнення помилок та браку.Усі керівники товариства, під наглядом яких працюють дані працівники.ІнформаційніВідбувається перевірка системи обробки інформації, її класифікації, групування, виділення першочергової та другорядної, термінової та нетермінової інформації, її розподілу в межах товариства.Відбувається формування якісної системи передачі інформації в межах товариства, раціоналізація структури комунікаційних процесів.Усі працівники товариства.ФінансовіПередбачається перевірка поточної роботи фінансових структур товариства, викорис-тання фінансових надходжень, формуван-ня видатків, відповідності фінансової документації та фінансових операцій товариства нормам чинного законодавства.Забезпечується цільовий розподіл та перерозподіл фінансових наявних ресурсів товариства, їх правильний облік, запобігання зловживанням та крадіжкам фінансових ресурсів.Директор, головний бухгалтер, фінансово-економічний відділМатеріальніПеревірка ефективності використання наявних ресурсів у процесі діяльності відповідних підрозділів товариства. Контролюються норми використання ресурсів, виявляються відхилення і установлюються їх причини.Забезпечується цільове використання обмежених ресурсів, запобігання крадіжок, уникнення необґрунтованого використання певних запасів ресурсів.Виробничий відділ, бухгалтерія.Завершальний контрольТрудовіВідбувається перевірка відповідності кваліфікації працівників посаді, їх продуктивність, здатність до постійного удосконалення професійних навичок.Результати такого контролю є базою для заохочення чи застосування санкцій до відповідних працівників.Усі керівники товариства.ІнформаційніПеревіряється повнота, достовірність та обєктивність інформації, що відображає виконання поставлених завдань.Створюються умови для забезпечення усіх працівників підприємства достовірною, повною необхідною інформацією.Керуюча та керована системи товариства.ФінансовіВідбувається перевірка фактичних фінансових результатів, які порівнюються із запланованими результатами.Формує базову інформацію щодо прийнят-тя подальших управлінських рішень, які стосуються формування, розподілу та перерозподілу фінансових ресурсів.Директор, головний бухгалтер, працівники фінансово-економічного відділу.МатеріальніПеревіряються обсяги використання необхідної сировини та стан використання устаткування, залишки на складах.Формує інформаційну базу щодо існування запасів ресурсів та потреби у їх поповненні.Склад, сушильний цех, працівники цехів.

2.5 Регулювання

процедуру регулювання у даному товаристві, прийняття у керуючій системі ТДВ «комфорт» відповідних управлінських рішень наведено у табл.11

Таблиця 11. Регулювання у ТДВ «комфорт»

Види контролю та ресурсівВиявлені у процесі контролю недоліки, відхилення та збоїПрийняття відповідних управлінських рішень в керуючій системі з метою усунення недоліків, відхилень, збоївХарактеристика впливу регулювання на посадових осіб та підрозділи організації1234Попередній контрольТрудовіЧастина працівників не справлялась зі своїми обовязками.Звільнення деяких працівників і заміна їх новими більш відповідальними і кваліфікованими кадрамиПрийом на роботу кваліфікованих, відповідальних працівниківІнформаційніВиявлено, що працівники у роботі керуються нормативно-правовими актами, що втратили чинність.Директор приймає рішення про підключення до всеукраїнської мереженої бази даних «Ліга — законнового постачальника, а також зясовує чи працівники товариства проводять належний контроль якості вхідних ресурсів.Забезпечує постачання якісних матеріалів, здійснює вплив на підлеглих.Поточний контрольТрудовіЧерез стан алкогольного спяніння працівник порушив правила експлуатації обладнання.заступником з виробництва виголошено догану працівникові. Проводиться повторна атестація всіх працівників товариства.Забезпечує підтримання трудової дисципліни серед працівників, дотримання усіх вимог, що ставляться перед ними при здійсненні їхніх обовязків.ІнформаційніВиявлено, що один з механіків невчасно повідомив про несправне обладнання, що призвело до травм.Начальником технологічного відділу проведено профілактичні заходи з особовим складом та наголошено на дотримані трудової дисципліни.Запобігає зниженню трудо-вої дисципліни та забезпе-чує якісне виконання посадових обовязків в межах повноважень та відповідальності.ФінансовіПрацівник бухгалтерії допустив помилку в розрахунках заробітної плати працівників при передачі в Казначейство.Головний бухгалтер (або начальник фінансового відділу) отримав догану за неналежний контроль з його боку, та позбавлено премії даного працівника бухгалтерії.Забезпечує підтримання трудової дисципліни, формування відповідаль-ного та уважного ставле-ння до роботи та запобігає допущенню помилок серед працівників.МатеріальніЗафіксовано факт недостачі матеріалів на складі.Проведення службового розслідування та звільнення винних працівників.Забезпечує дотримання трудової дисципліни.Завершальний контрольТрудовіПісля реструктуризації виробництво виконує плани пізніше строку.Працівники виробничих підрозділів проходять інструктаж та дводенні курси з використання нової технології виробництваЗабезпечуємо запобігання неякісному виконанню функціональних обовязків. ІнформаційніВиявлено, що через відсутність повної та достовірної інформації працівники відділу маркетингу допустили помилку у звіті.Директор приймає рішення разом з головним бухгалтером товариства про збільшення витрат на отримання інформації та проведення маркетингових досліджень.Забезпечує запобіганню допущення помилок, використання тільки надійної інформації.ФінансовіВиявлено, що фактична собівартість товарів виявилась значно вище планової.Всі управлінські служби розробляють план заходів щодо зниження собівартості продукції.Сприяє зростанню прибутковості роботи і конкурентоспроможності товарів.МатеріальніУ результаті планового огляду складу виявлено нестачу сировини.Проведення службового розслідування та звільнення винних працівників.Забезпечує запобігання крадіжок, підвищує рівень відповідальності та дисципліни.

Розділ 3. ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДІВ МЕНЕДЖМЕНТУ В ОРГАНІЗАЦІЇ

Характеристику методів менеджменту за характером впливу, які використовуються для забезпечення впливу на керовану систему організації, процес їх формування та особливості взаємодії розглянуто у табл.12.

Таблиця 12. Застосування методів менеджменту в ТДВ «комфорт»

Групи методівВиди методівПриклади використання конкретних методів в організаціїХарактеристика взаємозв¢язку функцій і методів менеджменту в організаціїХарактеристика механізмів взаємодії різних методів менеджменту в організаціїЕкономічні методи1. ПланиРозробка плану маркетингу для кожного виду послуг з розбивкою на квартали і місяціПов¢язаний з функцією менеджменту планування.Разом з економічними стимулами дає можливість впливати на відповідні групи працівників.2. Економічні стимулиБазується на використанні тарифних ставокПов¢язані з функцією мотивації та планування.У поєднанні з планами та адміністративними і соціально-психологічними методами сприяють досягненню намічених цілей.3. БюджетРозроблюється бюджет для проведення рекламної компаніїРозробка бюджету має тісний зв¢язок з плануванням та контролем.Поєднання з іншими методами дає можливість впливати на зменшення витрат пов¢язаних з транспортуванням, сприяти режиму економії, покращувати фінансовий стан.Адміністративні методи1.Організаційні діїНаказ директора про сертифікацію продукції згідно вимогам МОЗ УкраїниТісний зв¢язок з організацією взаємодії, плануванням, контролем, мотивацією.У поєднанні з іншими адміністративними та економічними методами сприяють виконанню поставлених завдань.2. Розпорядчі діїНаказ начальника лицьової обробки про набір кваліфікованих робітниківПоєднуються з функціями планування, організації взаємодії, а також контролю та стимулювання.У поєднанні з економічними методами є способом короткострокового впливу на працівників, сприяють усуненню недоліків, відхилень у ході господарської діяльності.3.Дисциплінарні діїЗаступник директора з виробництва висуває догану працівнику за пошкодження обладнанняПоєднуються з функціями організації взаємодії, контролю та мотивації.У взаємодії з економічними методами дозволяє усувати відхилення та запобігати їх виникненню у майбутньому.Соціально-психологічні1. Соціальні планиСформований план покращання умов праці працівників передбачає установлення систем кондиціювання та зон відпочинку працівників..Формується у результаті функції менеджменту Управління виробничо — господарською діяльністю на етапі планування.Цей план буде реалізований тільки тоді коли його затвердить директор наказом. Витрати на реалізацію плану фіксуються у бюджеті організації.2. Моральні стимулиВинесення подяки та нагородження почесними грамотами працівників товариства, які сумлінно та старанно працюють в організації..Формується у результаті функції менеджменту Управління виробничо — господарською діяльністю на етапі мотивування.Почесні грамоти набувають сили впливу після затвердженого наказу директора на нагородження працівників.3. Методи формування колективів та соціально-психологічного клімату в колективіФормування колективів проводиться за такими вимогами, як стаж, вік, освіта, психологічна сумісність.Пов¢язані з організацією взаємодії та мотивацією.У поєднанні з розпорядчими діями, соціальними планами, економічними і моральними стимулами сприяє створенню міцного колективу працівників, спрямованого на досягнення визначених короткострокових та стратегічних цілей.Технологічні методи менеджментуТехнологічні документиЗміст інструкцій щодо щоденного огляду техніки перед початком роботи.Формується у результаті функції менеджменту Управління технічною підготовкою підприємства, на етапі планування.В інструкції враховуються норми часу на огляд обладнання, правила безпечного користування, відповідальність працівників за результати технічного огляду.Конструкторські документиПрацівники ремонтної бригади при здійсненні ремонтних робіт використовують конструкторські схеми влаштування техніки.Формується у результаті функції менеджменту Управління технічною підготовкою підприємства, на етапі планування.Повязані з інструкціями щодо обслуговування устаткування.

Розділ 4. РОЗРОБЛЕННЯ МЕХАНІЗМІВ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ В ОРГАНІЗАЦІЇ

характеристика управлінських рішень, умови прийняття, оцінювання факторів, які впливають на процес прийняття рішень наведені у табл.13.

Таблиця 13. Управлінські рішення у ТДВ «комфорт»

Характеристика управлінських рішеньПриклади, які відображають характеристики управлінських рішень в товаристві12Види управлінських рішень:1. За сферою охоплення:- загальні рішення;Директор товариства затверджує план виробництва меблів для державних органів управління.- часткові рішення.Начальник фінансового відділу видає рішення по відділу щодо підготовки планів підрозділу на наступне півріччя.2. За тривалістю дії:- перспективні рішення;Рішення служби маркетингу про збільшення обсягів продаж у 2017 році на 20%. — поточні рішення;Начальник технологічного відділу дає вказівку щодо здійснення планового ремонтного обслуговування устаткування відповідно до затвердженого графіку ремонтних та обслуговуючих робіт.- оперативні рішення.Фінансово-економічний відділ видає розпорядження про заміну банківських карток працівників на нові у звязку зі зміною банківської установи.3. За рівнем прийняття:- рішення на вищому рівні управління;Директор товариства приймає рішення про збільшення кількості працівників.- рішення на середньому рівні управління;Начальник відділу маркетингу приймає рішення щодо проведення наради з особовим складом підрозділу.- рішення на нижчому рівні управлінняПрацівники ремонтної бригади приймають рішення повідомити заступнику з виробництва про неодноразове порушення трудової дисципліни одним з працівників (відсутність на робочому місці більше 3-х годин).4. За характером вирішуваних завдань:- організаційні запрограмовані рішення;Головний бухгалтер видає розпорядження підлеглим бухгалтерам щодо узагальнення усієї облікової інформації для формування квартальної бухгалтерської звітності.- організаційні незапрограмовані рішення;Начальник відділу пиляння деревини видає розпорядження щодо покращення якості продукції у звязку з оновленням технології.- компромісні рішення.Працівники сушильного цеху вимагали відпустити їх з роботи 6 січня у звязку з наближенням Різдвяних свят, на що заступник з виробництва скоротив робочий день до 12 години.5. За способом обґрунтування:- інтуїтивні рішення;Заступник директора з маркетингу шукає нові сфери для інвестування.- рішення, які базуються на судженнях;заступник з маркетингу видає розпорядження про проведення спортивних змагань між працівниками, оскільки це покращить взаємозвязки між ними.- раціональні рішення.Директор приймає рішення про звільнення працівника ремонтної бригади, оскільки він приносить втрати підприємству .6. За способом прийняття:- одноособові рішення;Начальник відділу маркетингу пропонує преміювати з його відділу працівника, чиї досягнення в праці покращили загальний результат діяльності товариства.- колегіальні рішення;Рішення про створення нового виду продукції, яке пропонує виробничий відділ, котре затверджує заступник з виробництва.- колективні рішення.Директор приймає рішення разом з начальниками структурних підрозділів про проведення святкування з нагоди заснування підприємства.7. За характером: — економічні рішення;Начальник фінансово економічного відділу приймає рішення про отримання кредиту для фінансування випуску додаткового обсягу продукції.- технологічні рішення;Завідувач складом приймає рішення про проведення інвентаризації.- соціально — психологічні рішення;Прийняття директором рішення часткової оплати відпочинку у таборі відпочинку дітей працівників, які мають 3 і більше неповнолітні дитини, дітей працівників, які мають інвалідність та дітей працівників, які їх виховують самостійно, тобто розлучені.- адміністративні рішення.Головний бухгалтер розробляє проект наказу про притягнення працівників товариства до дисциплінарної відповідальності.Умови прийняття управлінських рішень:1. Право прийняття.Директор має право прийняття будь — яких рішень, а його заступники, начальники відділів можуть приймати лише часткові рішення, повязані з конкретними підрозділами та відділами.2. Повноваження. Головний бухгалтер не може приймати рішення, які входять у повноваження начальника відділу реклами.3. Обовязковість.Начальник технологічного відділу прийняв рішення про оновлення обладнання внаслідок його застарілості та небезпечності в експлуатації.4. Компетентність.Працівники повинні бути компетентними у питаннях товариства та здійснювати підприємницьку діяльність відповідно до вимог чинного законодавства.5. Відповідальність.заступник директора з питань виробництва відповідає за якісно виготовлений кінцевий товар.Фактори, які впливають на процес прийняття управлінських рішень: 1. Особисті якості менеджера.Менеджерроботу в жалюгідну.3. Середовище прийняття рішень.Директор перебуває в стані визначеності, він приймає рішення, заздалегідь знає конкретний результат для кожної альтернативи.4. Інформаційні обмеження.Відділ маркетингу у звязку з фінансовими обмеженнями не в змозі зібрати усю необхідну інформацію про ситуацію на міжнародному ринку, у звязку з чим важко прийняти рішення щодо вибору надійного іноземного постачальника. 5. Взаємозалежність рішень.Рішення про оновлення обладнання вимагає прийняття рішень щодо фінансування цього процесу, пошуку найбільш оптимальних варіантів.6. Очікування можливих негативних наслідків.При прийнятті будь-якого рішення представники керуючої системи, крім переваг, повинні враховувати і недоліки та негативні наслідки та формувати умови для їх запобігання.7. Можливість застосування сучасних технічних засобів.Потрібно використовувати сучасні системи управління, з застосуванням новітніх технічних засобів, для того щоб управлінські рішення були більш ефективними.8. Наявність ефективних комунікацій. Ефективні комунікації сприяють підвищенню показників діяльності організації та рівня задоволеності працівників працею, формування почуття причетності в роботі організації. 9. Відповідність організаційної структури управління цілям і місії організації. Якщо організаційна структура управління не відповідає місії та цілям товариства і не ведуться роботи щодо її реорганізації у бажаному напрямку, то цей процес прийняття управлінських рішень може перетворитись у неефективний, такий, що не принесе бажаного результату.Підходи до оптимізації управлінських рішень:1. Науковий метод.У процесі прийняття рішення щодо зміни стиля керівництва у виробничому підрозділі методу буде збиратись інформація від заступника з питань виробництва, а також від працівників цього відділу, на другому — буде здійснюватися її аналіз, на третьому — висуватись гіпотеза щодо зміни стиля керівництва. На четвертому етапі — перевірка гіпотези, а пятому етапі буде замінено ліберальний стиль керівництва на демократичний. 2. Системна орієнтація.В процесі моєї діяльності виявилось, що на підприємстві існує недостатній контроль якості вхідних ресурсів. На основі вивчення цього процесу я обрав найбільш ефективний варіант прийняття рішення — підвищити рівень кваліфікації персоналу до вимог, які забезпечать якісне виконання роботи.3. Використання моделей.Лінійне програмування забезпечить створення соціального планування, а використання методу прогнозування дозволить сформувати ефективність створення соціального планування у товаристві.1 етап: ВИНИКНЕННЯ СИТУАЦІЇ, ЯКА ВИМАГАЄ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ(ПОЯВА НЕОБХІДНОСТІ ФОРМАЛІЗАЦІЇ МЕТОДІВ МЕНЕДЖМЕНТУ) 1.1. Нечіткий горизонтальний поділ праці. 1.2. Ця проблема може призвести до невиконання працівниками роботи, неякісної кінцевої продукції, відсутності орієнтирів, що призведе до збитковості функціонування. 1.3. Інформація повинна бути своєчасною, обєктивною, повною та достовірною.

2 етап: ЗБІР ТА ОБРОБЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ ЩОДО РОЗРОБЛЕНИХ МЕТОДІВ МЕНЕДЖМЕНТУ 2.1. Збором інформації займається відділ з питань виробництва. 2.2. На основі сформованих на першому етапі вимог до інформації, виявлено, що дана проблема призводить до відсутності взаємозвязків між підрозділами, відсутності взаємодопомоги, неякісного виконання завдань та неналежного контролю. 2.3. Рішення повинне бути раціональним, ефективним, найбільш економічним, чітко сформульованим, прийнятим протягом двох тижнів, реальним щодо виконання.

3 етап: ВИЯВЛЕННЯ ТА ОЦІНЮВАННЯ АЛЬТЕРНАТИВ, ЗАКЛАДЕНИХ У РОЗРОБЛЕНИХ методах МЕНЕДЖМЕНТУ 3.1. Для вирішення проблеми пропонуються такі альтернативи: — перерозподілити повноваження та реструктурувати виробничі завдання для підрозділів; — ввести відповідальні завдання для різних підрозділів. 3.2. Оцінювання альтернатив: — перша альтернатива є більш прийнятою та ефективною, оскільки кожний підрозділ отримає чіткі завдання; — друга альтернатива меншою мірою підійде під дану проблеми, адже спільні завдання для різних підрозділів не забезпечать належної ефективності у роботі.4 етап: ПІДГОТОВКА ТА ОПТИМІЗАЦІЯ УПРАВЛІНСЬКОГО РІШЕННЯ, ЯКЕ ПРИЙМАЄТЬСЯ(ВИБІР АЛЬТЕРНАТИВ) .1. Оскільки поділ праці є важливою складовою виробничого підприємства, потрібно перерозподілити повноваження задля ефективності роботи працівників. 4.2. Директор приймає рішення залучити до цього процесу усі структурні підрозділи, наділивши їх правом внесення змін та пропозицій та контролю в межах компетенції.

6 етап: РЕАЛІЗАЦІЯ УПРАВЛІНСЬКОГО РІШЕННЯ ТА ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ 6.1. Начальники структурних підрозділів товариства контролюють виконання даного управлінського рішення. 6.2. Кожен з начальників доповідає директору товариства про ефективність роботи кожного підрозділу.5 етап: ПРИЙНЯТЯ УПРАВЛІНСЬКОГО РІШЕННЯ( УЗАКОНЕННЯ АЛЬТЕРНАТИВИ) 5.1. Проект обговорюється директором, заступником з питань виробництва, заступником з маркетингу. 5.2. Після обговорення усіх переваг та недоліків цього рішення директор схвалює його, затвердивши проект наказу з окремими змінами та доповненнями. 5.3. Директор видає наказ про перерозподіл повноважень між підрозділами товариства з прописаною відповідальністю кожного підрозділу за його виконання.Рис.5. Процес вироблення раціонального управлінського рішення щодо покращення горизонтального поділу праці у ТДВ «комфорт»

1 етап: ВИНИКНЕННЯ СИТУАЦІЇ, ЯКА ВИМАГАЄ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ(ПОЯВА НЕОБХІДНОСТІ ФОРМАЛІЗАЦІЇ МЕТОДІВ МЕНЕДЖМЕНТУ) 1.1. Недостатній контроль якості вхідних ресурсів. 1.2. Ця проблема призводить до відсутності належного контролю працівників щодо виконання певних завдань, що спричиняє виробництво неякісного товару. 1.3. Інформація повинна бути своєчасною, обєктивною, повною, достовірною.2 етап: ЗБІР ТА ОБРОБЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ ЩОДО РОЗРОБЛЕНИХ МЕТОДІВ МЕНЕДЖМЕНТУ 2.1. Збором інформації займається заступник директора з питань виробництва та начальники цехів. 2.2. На основі сформованих на першому етапі вимог щодо інформації проводиться оцінювання зібраних даних, виявлено, що дана проблема призводить до несвоєчасного виконання завдань працівниками, а також до виробництва неконкурентоспроможних меблів. 2.3. Рішення повинне бути раціональним, ефективним, найбільш економічним, чітко сформульованим, прийнятим на протязі 3 днів, реальним щодо виконання.3 етап: ВИЯВЛЕННЯ ТА ОЦІНЮВАННЯ АЛЬТЕРНАТИВ, ЗАКЛАДЕНИХ У РОЗРОБЛЕНИХ методах МЕНЕДЖМЕНТУ 3.1. Для вирішення проблеми пропонуються такі альтернативи: — замінити або звільнити працівників, котрі проводять контроль якості вхідних ресурсів; — змінити технічне забезпечення для проведення контрою якості вхідних ресурсів; — підвищити кваліфікацію працівників, які проводять контроль. 3.2. Оцінювання альтернатив: — ця альтернатива передбачає дії, які можуть негативно вплинути на діяльність підприємства, адже зупинка поставлення ресурсів в підрозділи зупинить діяльність підприємства на певний період часу; — ця альтернатива передбачає зміну технічних засобів контролю ресурсів; — альтернатива передбачає навчання працівників, розширення їхніх знань, вмінь, навичок, ця альтернатива не розглядає зупинку діяльності підприємства.4 етап: ПІДГОТОВКА ТА ОПТИМІЗАЦІЯ УПРАВЛІНСЬКОГО РІШЕННЯ, ЯКЕ ПРИЙМАЄТЬСЯ(ВИБІР АЛЬТЕРНАТИВ) 4.1. Оптимальною альтернативою є третій варіант, оскільки працівники мають можливість підвищити свою кваліфікацію, оцінити свої помилки і зробити з цього певні висновки. 4.2. Директор надає Право заступнику з питань виробництва здійснити підвищення кваліфікації працівників, які контролюють вхідні ресурси.5 етап: ПРИЙНЯТЯ УПРАВЛІНСЬКОГО РІШЕННЯ( УЗАКОНЕННЯ АЛЬТЕРНАТИВИ) 5.1.Рішення обговорюється директором товариства та заступником з виробництва. 5.2. Після обговорення усіх переваг та недоліків цього рішення директор схвалює, затвердивши проект наказу з окремими змінами та доповненнями. 5.3. Директор видає наказ про підвищення кваліфікації працівників, відповідальних за якість вхідних ресурсів.6 етап: РЕАЛІЗАЦІЯ УПРАВЛІНСЬКОГО РІШЕННЯ ТА ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ 6.1. заступник директора виробництва контролює процес підвищення кваліфікації працівників відповідальних за якість вхідних ресурсів. 6.2. заступник директора з виробництва доповідає директору про результати ефективності даного управлінського рішення.Рис.6. Процес вироблення раціонального управлінського рішення щодо покращення контролю якості вхідних ресурсів у ТДВ «комфорт»

1 етап: ВИНИКНЕННЯ СИТУАЦІЇ, ЯКА ВИМАГАЄ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ(ПОЯВА НЕОБХІДНОСТІ ФОРМАЛІЗАЦІЇ МЕТОДІВ МЕНЕДЖМЕНТУ) 1.1. Зміна стилю керівництва у виробничому підрозділі. 1.2. Ця проблема призводить до зміни засобів впливу керівника на підлеглих, взаємовідносин між ними, обсягом його посадових повноважень. 1.3. Інформація повинна бути своєчасною, обєктивною, повною, достовірною, економічною.

2 етап: ЗБІР ТА ОБРОБЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ ЩОДО РОЗРОБЛЕНИХ МЕТОДІВ МЕНЕДЖМЕНТУ 2.1. Збором інформації займається виробничий відділ товариства. 2.2. На основі сформованих на першому етапі вимог до інформації проводиться дослідження стилів керівництва, вибір найоптимальнішого з них. 2.3. Рішення повинне бути раціональним, ефективним, найбільш економічним, чітко сформульованим, прийнятим протягом місяця, реальним щодо виконання.3 етап: ВИЯВЛЕННЯ ТА ОЦІНЮВАННЯ АЛЬТЕРНАТИВ, ЗАКЛАДЕНИХ У РОЗРОБЛЕНИХ методах МЕНЕДЖМЕНТУ 3.1. Для вирішення проблеми пропонуються такі альтернативи: — змінити стиль керівництва з ліберального на демократичний; — покращити існуючий стиль шляхом прийняття відповідних рішень; — використати самоврядування та самоконтроль. 3.2. Оцінювання альтернатив: — реалізація першої альтернативи є більш оптимальною, вона сприятиме до кращого взаєморозуміння керівника з підлеглими; — реалізація другої альтернативи не дозволить швидко реалізовувати себе і свої можливості; — ця альтернатива передбачає самостійні рішення працівника, що може призвести до непорозуміння в колективі, а також до відхилення від виробничих завдань.4 етап: ПІДГОТОВКА ТА ОПТИМІЗАЦІЯ УПРАВЛІНСЬКОГО РІШЕННЯ, ЯКЕ ПРИЙМАЄТЬСЯ (ВИБІР АЛЬТЕРНАТИВ) 4.1. Оптимальною альтернативою є перша альтернатива. 4.2. Зміна стилю керівництва у виробничому підрозділі покращить особисті якості працівників, дозволить збільшити продуктивність праці.5 етап: ПРИЙНЯТЯ УПРАВЛІНСЬКОГО РІШЕННЯ( УЗАКОНЕННЯ АЛЬТЕРНАТИВИ) 5.1.Директор приймає рішення щодо зміни стилю керівництва у виробничому підрозділі. 5.2. Після обговорення усіх переваг та недоліків цього рішення директорат схвалює рішення, врахувавши зміни та доповнення. 5.3. Директор видає розпорядження про реалізацію даного рішення.

6 етап: РЕАЛІЗАЦІЯ УПРАВЛІНСЬКОГО РІШЕННЯ ТА ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ 6.1. Начальники цехів виконують дане розпорядження директора. 6.2. заступник директора з виробництва контролює виконання даного рішення та оцінює його ефективність. 6.3. заступник директора з виробництва доповідає директору про результати, їх вплив на збільшення обсягів виробництва та покращення якості товарів.Рис.7. Процес вироблення раціонального управлінського рішення щодо зміни стилю керівництва у виробничому підрозділі у ТДВ «комфорт»

1 етап: ВИНИКНЕННЯ СИТУАЦІЇ, ЯКА ВИМАГАЄ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ(ПОЯВА НЕОБХІДНОСТІ ФОРМАЛІЗАЦІЇ МЕТОДІВ МЕНЕДЖМЕНТУ) 1.1. Відсутність соціального планування у товаристві. 1.2. Ця проблема призводить до несприятливих умов праці, відсутність відпочинку, медичного обслуговування, охорони праці. 1.3. Інформація повинна бути своєчасною, обєктивною, повною, достовірною, економічною.2 етап: ЗБІР ТА ОБРОБЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ ЩОДО РОЗРОБЛЕНИХ МЕТОДІВ МЕНЕДЖМЕНТУ 2.1. Збором інформації займатимуться начальники відділів. 2.2. На основі сформованих на першому етапі вимог до інформації начальники відділів оцінюють ситуацію на товаристві, також виявлено, що відсутність соціального планування у товаристві негативно позначається на трудовій активності працівників тощо. 2.3. Рішення повинне бути раціональним, ефективним, найбільш економічним, чітко сформульованим, прийнятим протягом місяця, реальним щодо виконання.3 етап: ВИЯВЛЕННЯ ТА ОЦІНЮВАННЯ АЛЬТЕРНАТИВ, ЗАКЛАДЕНИХ У РОЗРОБЛЕНИХ методах МЕНЕДЖМЕНТУ 3.1. Для вирішення проблеми пропонуються такі альтернативи: — створення в фінансово-економічному відділі посади, яка буде займатись створенням та реалізацією соціального плану; — створення тимчасового комітету, працівники якого сформують та реалізують соціальний план; — одному з працівників фінансово-економічного відділу доручити питання впровадження соціального плану; при потребі відправити на курси підвищення кваліфікації. 3.2. Оцінювання альтернатив: — cтворення нової посади є досить непоганим варіантом, адже ця особа буде компетентна у питанні соціального планування; — друга альтернатива передбачає створення тимчасового комітету, але після реалізації соціального плану він може розпуститись і не буде кому в подальшому слідкувати за дотриманням плану; — третя альтернатива передбачає поручення цієї проблеми працівнику фінансово-економічного відділу, на відміну від першого варіанту, підприємство не буде витрачати додаткових коштів на оплату праці, а працівник повинен бути компетентний у цьому питанні..4 етап: ПІДГОТОВКА ТА ОПТИМІЗАЦІЯ УПРАВЛІНСЬКОГО РІШЕННЯ, ЯКЕ ПРИЙМАЄТЬСЯ (ВИБІР АЛЬТЕРНАТИВ) 4.1. Оптимальною альтернативою є третя альтернатива, оскільки вона створює основу соціальної стабільності. 4.2. Відділ з питань виробництва збирає інформацію щодо умов праці та охорони здоровя працівників.5 етап: ПРИЙНЯТЯ УПРАВЛІНСЬКОГО РІШЕННЯ( УЗАКОНЕННЯ АЛЬТЕРНАТИВИ) 5.1.Директор разом з заступником з питань виробництва приймає рішення щодо покращення умов праці працівників. 5.2. Після обговорення усіх переваг та недоліків цього рішення директор схвалює рішення, затвердивши розпорядження з окремими змінами та доповненнями. 5.3. Директор видає розпорядження про створення соціальної стабільності.6 етап: РЕАЛІЗАЦІЯ УПРАВЛІНСЬКОГО РІШЕННЯ ТА ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ 6.1. Відділ з питань виробництва товариства займається організацією виконання рішення. 6.2. заступник директора з питань виробництва контролює виконання рішення, а також оцінює його ефективність. 6.3 заступник директора з питань виробництва звітує директору товариства про виконання даного рішення.Рис.8. Процес вироблення раціонального управлінського рішення щодо створення соціального планування у ТДВ «комфорт»

Розділ 5. ПРОЕКТУВАННЯ КОМУНІКАЦІЙ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Характеристику усіх видів комунікацій в товаристві «комфорт», а також приклади застосування інформації та документації при відповідних комунікаціях наведено у таблиці 14.

Таблиця 14. Комунікації ТДВ «комфорт»

Види комунікаційХарактеристика окремих видів комунікаційПриклади використання інформації при різних видах комунікаційПриклади застосування документів при здійсненні різних видів комунікацій12341) За сферою охоплення:1. Між товариством та зовнішнім середовищемЗдійснюється обмін інформацією між товариством та споживачами, постачальниками, державою, політичною системою.У відносинах з громадкістю особлива увага надається створенню позитивного іміджу організації. Імідж товариства забезпечується завдяки контрактами з європейськими компаніями.2) ОрганізаційніВід вищих рівнів управління до нижчих (зверху вниз)Передається інформація про планові завдання, зміни у діяльності товариства, нововведення тощо.Директор інформує керівників структурних підрозділів, а ті, у свою чергу, підлеглих про зміну технології.Рішенням про зміну технології підлягає оформленню у вигляді наказу, формування положення про зміну технології.Від нижчих рівнів управління до вищих (знизу вгору)Передається інформація про недоліки та неполадки у роботі, прохання, пропозиції, рекомендації тощо.Завідувач складом повідомляє заступнику з виробництва про перевантаження складських приміщень.Ця інформація подається у вигляді доповідної записки.Між різними підрозділамиПередається інформація стосовно конкретних взаємозалежних сфер, параметрів, завдань виробничо-господарського процесу.Працівники цеху пиляння повідомляють про затримку сировини з сушильного цеху.Оформляється у вигляді доповідної записки..Між менеджером та його підлеглими (робочою групою)Передається інформація про конкретні завдання, що стоять перед робочою групою керівника, зміну технології роботи групи, очікувані зміни у структурі групи тощо.Головний бухгалтер повідомляє підлеглих про очікування на перевірку податковою інспекцією діяльності товариства.Головний бухгалтер видає розпорядження та розробляє інструкції щодо перевірки усіх бухгалтерських документів.3. МіжособистіПередається службова, виробничо-господарська, спеціалізована, фінансова та ін. інформація між окремими працівниками в межах організації.Між працівниками цеху лицьової обробки ходили чутки про призначення одного з працівників на посаду начальника цеху.Приватна розмова, базою якої є звітність працівника його лідерські здібності.2) За способом виникненняформальніПередається офіційна інформація організаційними комунікаційними каналами в межах організаційної структури управління.Директор видав розпорядження заступнику з виробництва ретельно ознайомитись із договором про виробництво інших товарів.заступник з виробництва, виконуючи розпорядження , користується договором та допоміжними нормативно-правовими актами.неформальніПередається між працівниками організації неофіційно і може стосуватись будь-яких сфер (виробничо-господарської, особистої, культурної, соціальної тощо).заступник директора з маркетингу радиться з начальником маркетингового відділу котрого працівника з його відділу оголосити кращим цього місяця.Приватна розмова, базою для якої служать звітність працівника та додаткові довідкові дані, думка начальника маркетингового відділу про кожного співробітника.3) За способом здійснення:- вербальніСловесні комунікації, які здійснюються через повідомлення, розмови, усні заяви.Начальник маркетингового відділу повідомив працівників, про приїзд на товариство іноземних інвесторів.Оголошення на інформаційних стендах.- невербальніНесловесні комунікації, які здійснюються з використанням мови жестів (погляду, виразу обличчя, посмішки).Начальник технологічного відділу під час спілкування з підлеглим вияв, що він щось приховує, не договорює до кінця.Начальник технологічного відділу перевіряє технологічну документацію та звітність даного працівника.

Приклад графічної моделі комунікаційного процесу у ТДВ «комфорт» наведено на рис. 9

Рис. 9. Графічна модель комунікаційного процесу у ТДВ «комфорт»

Приклади застосування діаграм наведено на рис. 10 та топограм на рис. 11

Рис. 10. Діаграма, що відображає вікову структуру працівників ТДВ «комфорт».

1-диван;

2-двері;

-принтер;

-сканер;

-стіл;

-стілець;

-стіл і крісла для нарад;

-вазонок;

-робочий стіл директора.

Рис. 11. Топограма робочого кабінету директора ТДВ «комфорт»

Розділ 6. ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМІВ УПРАВЛІННЯ ГРУПАМИ ПРАЦІВНИКІВ В ОРГАНІЗАЦІЇ

Характеристику формальних та неформальних груп, які формують товариство ТДВ «комфорт» та створюються в р результаті проведених організаційних змін наведено у табл. 15 та табл. 16.

Таблиця 15. Особливості формальних груп працівників ТДВ «комфорт»

Характеристика груп працівниківВиди формальних групЧисельністьХарактеристика звязківМотиви виникненняЗаходи підвищення ефективностіДиректор та його заступники (цільова)3Горизонтальні та вертикальніСпільне вирішення питань, що стосуються стратегічної спрямованості діяльності підприємства.Сучасне інформаційне забезпечення, використання сучасних технологій.Начальник фінансово-економічного відділу та його підлеглі (командна)4Горизонтальні та вертикальніВедення обліку виробничих операцій та процесів в організації, формування фінансової та статистичної звітності тощо.Наявність окремого приміщення, застосування програмного забезпечення для ведення фінансового обліку.заступник відділу маркетингу та працівники відділу маркетингу (командна)4Горизонтальні та вертикальніСпільне вирішення проведення досліджень ринку у сфері меблевого виробництва.Наявність інформаційних матеріалів щодо стану ринку та участь в ньому.заступник з виробцтва та керівники виробничих відділів (цільова)4Горизонтальні та вертикальніСпільне обговорення питань, що стосуються процесу виробництва.Налагодження комунікативних звязків, проведення нарад щодо організації виробництва меблів.Керівники підрозділів (цільова)3ГоризонтальніНеобхідність у постачанні матеріалів з підрозділу в підрозділ.Краща організованість комунікативних звязків між виробничими підрозділами. Начальник технологічного відділу та його підлеглі (командна)3Горизонтальні та вертикальніЗабезпечення якісної технології та належне її використання.Технічне забезпечення, активні комунікації.Начальник цеху склеювання та лакування, його працівники (командна)6ГоризонтальніСпільне обговорення питань, що стосуються економії ресурсів. Сучасне інформаційне забезпечення, використання сучасних технологій.

Таблиця 15 (1) Особливості формальних груп працівників ТДВ «комфорт»

Характеристика груп працівниківВиди формальних групЧисельністьХарактеристика звязківМотиви виникненняЗаходи підвищення ефективностіДиректор та його заступники (цільова)3Горизонтальні та вертикальніСпільне вирішення питань, що стосуються стратегічної спрямованості діяльності підприємства.Сучасне інформаційне забезпечення, використання сучасних технологій.Начальник фінансово-економічного відділу та його підлеглі (командна)4Горизонтальні та вертикальніВедення обліку виробничих операцій та процесів в організації, формування фінансової та статистичної звітності тощо.Наявність окремого приміщення, застосування програмного забезпечення для ведення фінансового обліку.заступник відділу маркетингу та працівники відділу маркетингу (командна)4Горизонтальні та вертикальніСпільне вирішення проведення досліджень ринку у сфері меблевого виробництва.Наявність інформаційних матеріалів щодо стану ринку та участь в ньому.заступник з виробцтва та керівники виробничих відділів (цільова)4Горизонтальні та вертикальніСпільне обговорення питань, що стосуються процесу виробництва.Налагодження комунікативних звязків, проведення нарад щодо організації виробництва меблів.Керівники підрозділів (цільова)3ГоризонтальніНеобхідність у постачанні матеріалів з підрозділу в підрозділ.Краща організованість комунікативних звязків між виробничими підрозділами. Начальник технологічного відділу та його підлеглі (командна)3Горизонтальні та вертикальніЗабезпечення якісної технології та належне її використання.Технічне забезпечення, активні комунікації.Начальник цеху склеювання та лакування, його працівники (командна)6ГоризонтальніСпільне обговорення питань, що стосуються економії ресурсів. Сучасне інформаційне забезпечення, використання сучасних технологій.заступник з фінансово-економічних питань та головний бухгалтер (цільова)2Горизонтальні та вертикальніФормування бюджетів на товаристві з метою забезпечення його діяльності на засадах оптимального співвідношення видатків та надходжень, запобігання втратам, оптимізації ресурсних потоків.Застосувати сучасну техніку яка буде полегшувати роботу працівників.Відділ механіки та ремонтна бригада (цільова)6Горизонтальні та вертикальніСумісництво завдань, тісні звязки між підрозділами.Раціональний режим роботи, її ефективність.

Таблиця 16. Особливості неформальних груп

характеристика груп працівниківВиди неформальних групСкладЧисельністьМотиви виникненняЗаходи підвищення ефективностіХарактеристика звязківГрупа любителів футболуНачальники цехів, працівники цехів18Задоволення потреб у активному, здоровому способі життя, покращення звязків між собою, забезпечення реалізації спільних інтересів.Заохочення працівників відвідувати футбольні матчі, забезпечення їх квитками.Неформальні звязкиГрупа любителів активного відпочинкуПрацівники маркетингового відділу, фінансового відділу6Для проведення відпочинку шляхом здійснення спільних туристичних подорожей, відвідання памяток архітектури.Надання працівникам путівок на поїздки та організація екскурсійГрупа книголюбів Працівники ремонтної бригади3За спільними інтересами щодо літературних уподобань, задоволення потреб у взаєморозумінні, взаємопідтримці.Створення бібліотеки та читального залу для працівників.Група любителів компютерних ігорПрацівники фінансово-економічного відділу та технологічного5За спільними інтересами щодо захоплення компютерними іграми.Організування проведення зустрічей для збільшення спілкування між працівниками.Група любителів музичних концертівПрацівники сушильного цеху2Задоволення потреб та гарно проведений час на концертах улюблених виконавців.Надання працівникам квитків на концерти..Група любителів проводити час у спортзаліПрацівник складу2Задоволення потреб у спільному проведенні часу у спортзалі. Забезпечення здорового способу життя у товаристві.Відкрити можливо власний, невеличкий спортзал при товаристві.Неформальні звязкиГрупа любителів мотоциклів*Працівники цеху пиляння деревини5За спільними зацікавленнями у мотоспорті, для взаємного обговорення відповідних новин та проведення зустрічейЗаохочення зацікавленості працівниками більш безпечних способів проведення дозвілля.*- групи, що виникають у результаті раціоналізації організаційної структури управління.

Розділ 7. РОЗРОБКА ПРОПОЗИЦІЙ З УДОСКОНАЛЕННЯ КЕРІВНИЦТВА

У табл. 17 наведено рекомендації щодо використання форм влади та стилів керівництва керівниками у конкретних ситуаціях, а саме при вирішенні наявних організаційних проблем у ТДВ «Комфорт».

Таблиця 17 Характеристика і обґрунтування застосування підходів до ефективного керівництва у ТДВ «комфорт»

Підходи до ефективного керівництваЗагальна характеристикаОбґрунтування параметрів керівництва конкретними посадовими особами апарату управлінняДиректорГоловний бухгалтерЗаступник з виробництва123451. Форми влади:- примусуБазується на забезпеченні впливу працівників через примус, їхній страх втратити роботу, повагу, захищеність. Використовує різноманітні санкції (адміністративні, дисциплінарні, матеріальні).Застосовує адміністратративні санкції-Застосовує дисциплінарні та матеріальна санцкії- винагородиБазується на формуванні керівником необхідної поведінки підлеглих на засадах застосування системи матеріального та морального стимулювання.—Проводить моральне та матеріальнестимулювання працівників- законнаБазується на традиціях, що склались в організації у сфері взаємопідпорядкування між керівником та підлеглими.Виконнання зазначених планів та цілей-Чітке виконання втановлених завдань- еталоннаБазується на харизмі керівника, тобто силі його особистих якостей, рис, здібностей, що здатні викликати ініціативу у підлеглих.Є прикладом для працівнвикі через свої риси характеруМає унікальні здібності які стосуються чіткого виконання своїх завданьМає ряд особистих якостей які працівники найбільше цінять — експертнаБазується на володінні керівником спеціальними знаннями, які можуть задовольнити потреби виконавців.Волоідіє вмінням ефективного надання стимулів— дисциплінарнаБазується на поведінці підлеглих, яка відображає дотримання установлених стандартів, критеріїв, інструкцій, методик, наказів, розпоряджень. Видає наказиЗастосовує методикиФормує розпорядження- інформаційнаБазується на використанні широкого спектру інформації, якою володіє тільки менеджер. Ефективність використання цієї влади залежить від якості, достовірності, повноти інформації. Важливу роль при цьому відіграє система комунікацій та обробки інформації.Має широку інформаційну базу за допомогою якої приймає відповідальні рішенняПрофесійне застосування своїх знаньВміле використання інформації щодо різних груп працівників2.Стилі керівництва:- на засадах систем Р. ЛайкертаЗапропоновано 4 системи керівництва, які базуються на оцінці поведінки керівника: експлуататорська — авторитарна, доброзичливо — авторитарна, консультативно — демократична, на засадах участі працівників.Застосовує доброзичливо -авторитарнй стиль керівництва-Використовує доброзичливо- авторитарний стиь керівництва- через структуру та увагу до підлеглихПередбачає звернення уваги не лише на роботу, але й на підлеглих, та формування такої поведінки керівника, яка враховує особливості внутрішньої організації та взаємодії груп.—Комунікує з групами працівників помимо виконання завдань- на засадах управлінської гратки Р. Блейка і Дж. МоутонВиділено 5 стилів керівництва у залежності від різноманітного поєднання керівником врахування інтересів виробництва та людей: збіднене управління, влада — підпорядкування, організаційне управління, управління на засадах приміського клубу, групове управління.Спирається на організаційне управління -Спирається на групове управління- на засадах ситуаційної моделі Ф. ФідлераВиділено сім стилів керівництва, які керівнику доцільно застосувати у конкретних ситуаціях, що формуються під впливом таких чинників: взаємовідносини між керівником і підлеглими, структурованість завдання та посадові повноваження керівника.—- «шлях — ціль» Т. Мітчела та Р. ХаусаБазується на спрямуванні керівником підлеглих на досягнення цілей через вплив на шляхи їх досягнення: розяснення підлеглому завдань, підтримка дій підлеглих, наставництво. При цьому виділено 4 стилі керівництва: стиль підтримки, інструментальний, партисипативний, орієнтований на досягнення успіху.Орієнтований на досягнення успіхуПритаманний інструменальний стильЗаохочення участі підлеглих- на засадах врахування життєвого циклу П. Херсі та К. БланшараВиділено 4 стилі керівництва (вказівка, передавання, участь підлеглих у прийнятті рішень, делегування), вибір якого керівником залежить від зрілості виконавців.-Спирається на високий ступінь орієнтованості на завдання і низький на стосункиКерівник залучає пділеглих для прийняття рішення- на засадах прийняття рішень В. Врума та Ф. ЙєттонаКонцентрує увагу на виборі керівником конкретного стилю керівництва (автократичних стилів, консультативних, повної участі) залежно від конкретної ситуації, яка характеризується параметрами якості рішень та факторів, що обмежують згоду підлеглих.Керівник викладає проблему тим підлеглим яких вона стосується, а потім сам приймає рішення— узгоджене керівництво Базується на узгодженні між керівником та підлеглим власних потреб: завдань, затрачених зусиль та мотивування.Стимулює працівників-Допомагає працівникам у прийнятті рішень-трансформаційне керівництвоБазується на створенні умов для творчого та самостійного виконання завдань підлеглими, фактично відмовляючись від здійснення прямого керівництва. значну роль при цьому відіграють Харизма керівника, персоналізація уваги.Стимулює ініціативність працівників-Витрачає особистий час на працівників

Таблиця 18.Результати оцінювання професійних якостей керівників

Фактори, які відображають професійні якості керівниківПосади керівників і оцінювання їх професійних якостейДиректорГоловний бухгалтерЗаступник з виробництва12341. Твердість 5442. Гнучкість5453. Рішучість5454. Принциповість4345. Професійна підготовка5556. Досвід роботи4457. Комунікабельність5448.Авторитет5549.Віковий ценз44410.Компетентність54411. Організаторські здібності545Всього524549

Результати оцінювання професійних якостей менеджерів за пятибальною шкалою показують, що найменшу оцінку професійних якостей отримав головний бухгалтер, найбільшу оцінку професійних якостей отримав директор — 52 бали та заступник з виробництва — 49 балів.

Розділ 8. ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТУ

У менеджменті термін "ефективність" — один з найчастіше вживаних і застосовується в тих випадках, коли йдеться про конкретне оцінювання. Головний фактор, що визначає ефективність роботи компанії та правильність вибору товару, — його відповідність запитам споживачів. Якщо споживачі вважають, що запропонований товар не має конкурентної переваги, вони просто зігнорують його чи купуватимуть зовсім малу його кількість. Сьогодні, на думку споживачів, вдалою вважається компанія, яка задовольняє їхні потреби найефективніше. Потреби ринку формуються зовнішнім середовищем — змінами в демографічній структурі населення, рівнем економічного добробуту, технологіями, політикою, а також змінами в культурі та цінностях. Ефективність пов’язана із задоволенням потреб споживачів і є зовнішнім показником, який важко виміряти. Продуктивність пов’язана із затратами, ефективність — з виявленням можливостей створення ринків. Пітер Друкер так передає їхню сутність і відмінності: "Продуктивність дає змогу виконати все необхідне, а ефективність — знайти це необхідне".

В результаті використання на ТДВ «комфорт» нової раціональної системи менеджменту — було одержано високі показники економічної, організаційної та соціальної ефективності системи менеджменту.

В результаті проведення організаційних змін було удосконалено також якість побудови ТДВ «комфорт» (організаційна ефективність), яка полягає у значному покращенні системи управління товариством, підвищення оперативності прийняття управлінських рішень, функціональних повноважень, створення соціального планування, що призвело до підвищення якості роботи працівників та покращення мікроклімату в організації.

Організаційну ефективність можна зобразити так:

збільшення штатної чисельності в товаристві на 15%;

створення соціального планування;

швидкість прийняття управлінських рішень;

перерозподіл повноважень.

Оцінюючи соціальну ефективність менеджменту потрібно зазначити, що зміни на краще цієї ефективності є найбільш бажаними для ТДВ «комфорт», адже турбота про працівників, їх умови праці для кожної організації повинні стояти на першому місці. У процесі раціоналізації наявної системи менеджменту відбулося удосконалення умов праці всіх працівників, покращення психологічного клімату в колективі і організації в цілому, створення атмосфери захищеності та причетності до цілей товариства.

Оцінивши ефективності раціональної системи менеджменту у порівнянні із фактичною, можна говорити про те, що організаційні зміни принесли позитивні результати та виправдали себе.

ВИСНОВКИ

Меблі — це частина матеріальної культури народу. Виконуючи утилітарні функції, меблі в той же час відіграють важливу роль в архітектурно-художному рішенні інтерєру, активно впливають на формування художнього смаку і культурних навичок суспільства. Темпи розвитку меблевої промисловості, постійно зростаючий попит населення на гарні і зручні меблі пред’являють високі вимоги до організації виробництва меблів і технології виготовлення, а також до якості матеріалів, які застосовуються при їх виготовленні.

У курсовій роботі розроблено фактичну систему менеджменту товариства з додатковою відповідальністю «комфорт» та раціоналізовано її відповідно до змін у середовищі функціонування з метою реалізації місії, стратегії, досягнення встановлених цілей та завдань.

У процесі виконання курсового проекту на товаристві розроблялась база для реалізації конкретних функцій менеджменту — загальні функції менеджменту: планування, організування, мотивування, контролювання та регулювання. Функція планування дозволила ретельно проаналізовано середовище функціонування товариства, а це дало змогу зробити прогнози умов та результатів діяльності підприємства, сформувати стратегію його діяльності, установити цілі, визначити основні планові показники, заходи та бюджетний механізм щодо їх досягнення. У функції організування здійснено реорганізацію організаційної структури управління товариства. За допомогою функції мотивування розраховано заробітну плату кожного працівника за фактичної та раціональної організаційних структур управління. характеристика процесів контролювання та регулювання на ТДВ «комфорт» відображена у контексті етапів виробничо-господарської діяльності. У результаті реалізації функцій менеджменту на ТДВ «комфорт» розроблено дієві методи менеджменту (економічні, технологічні, соціально-психологічні та адміністративні), тобто способи впливу керуючої системи на керовану. Також відображено механізми трансформації методів менеджменту в управлінські рішення, охарактеризовано умови та фактори прийняття управлінських рішень.

У курсовій роботі наведено механізм прийняття раціональних управлінських рішень щодо чотирьох організаційних проблем:

створення чіткого поділу праці;

посилення якості вхідних ресурсів;

зміна стиля керівництва у виробничому підрозділі;

створення соціального планування у товаристві.

У курсовій роботі розглянуті особливості управління формальними та неформальними групами, також розроблено комунікаційну систему в ТДВ «комфорт», наведено приклад комунікаційного процесу. У результаті аналізу ефективності фактичної та раціональної систем менеджменту можна стверджувати, що організаційні зміни принесли позитивні результати у всіх сферах. Проте я б хотів запропонувати такі пропозиції: підвищити ефективність виробництва, вдосконалити організацію виробництва меблів і випуску меблів, перейти до автоматичних ліній, намагатись повністю задовольнити споживача необхідним асортиментом меблів високої якості і відмінними споживними властивостями. На мою думку, при виконанні цих умов меблі стануть конкурентноздатними не лише на ринку України, а й на світовому ринку.

список ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Кузьмін О.Є., Мельник О.Г. Теоретичні та прикладні засади менеджменту. — Л.: 2007.-384с.

2. Кузьмін О.Є. Сучасний Менеджмент. — Львів, «Центр Європи», 1995. — 220 с.

. Гріфін Р., Яцура В. Основи менеджменту: Підручник / Наук. ред. В. Яцупа, Д. Олесневич. — Львів: БаК, 2001. — 430 с.

. Шумега С. С. Технологія виготовлення художніх меблів: підручник для проф.-техн. училищ / С. С. Шумега. — К. : Вища школа, 1994. — 309 с.

. Тимків Б. М. Виготовлення художніх виробів з дерева: підручник для учнів проф. навчально-виховних закладів, загальноосвітніх шкіл, ліцеїв, гімназій, коледжів. / Б. М. Тимків, К. М. Кавас. — Львів : Світ, 1995. — 175 с.

. Касумов Т. Метаморфози меблевого ринку //Галицькі контракти. — 1998. — № 42: Документи для роботи. — C. 36-41

. Забродська Л.Д. Стратегічне управління: реалізація стратегії: Навч. посібник для студ. екон. спец. — Харків: Консул, 2004. — 208 с.

. Надтока Т.Б. Соціальний розвиток промислового підприємства та механізми його управління // Управлінські технології у рішенні сучасних проблем розвитку соціально-економічних систем : монографія / Т.Б. Надтока, Г.А. Какуніна, О.В. Мартякова та ін. / за заг. ред. О.В. Мартякової. — Донецьк : Вид-во ДонНТУ, 2011. — 744 с.

. Розов В.І. Довідник майстра меблевого виробництва.- М.: Лісова промисловість, 2002.- С.-82.

. Зотов Г.А., Швирьов Ф.А. Підготовка і експлуатація дереворізального інструменту. — М.: Лісова промисловість, 2001.

. Григор’єв М.А. Матеріалознавство для столярів, теслярів і паркетників. — М.: Вища школа, 1997

Учебная работа. Розробка системи менеджменту в товаристві з додатковою відповідальністю 'Комфорт&#039