Учебная работа. Гідропіскоструминна перфорація

Гідропіскоструминна перфорація

Міністерство освіти і науки України

Полтавський національний технічний університет ім. Юрія Кондратюка

Контрольна робота

з дисципліни «Організація, планування та основи менеджменту»

на тему «Гідропіскоструминна перфорація»

Розробив:студент групи 403-НГ

Яковенко І.О.

Полтава 2016

Зміст

Вступ

. Теоретична частина

. основана частина

. Оптимізація проекту «Гідропіскоструминна перфорація»

. Мережевий графік

Висновок

список використаної літератури

Вступ

Планування є базовою частиною будь якого інженерного процесу, в тому числі й проектування. Воно передбачає послідовність виконання дій і контроль за виробничим та ремонтним процесом. Правильне планування дозволяє уникнути патових ситуацій які можуть призводити до значних втрат, аварій в процесах. Планування обєднує структурні підрозділи підприємства спільною метою, надає всім процесам спів направленості і координації, що забезпечує ефективне використання наявних ресурсів, комплексно, якісно та своєчасно вирішувати різноманітні завдання управління.

Будь-яке управління в першу чергу — це вміння правильно планувати координацію дій. Планування по своїй суті — процес визначення цілей, що їх підприємством передбачається досягти за певний період, а також способів досягнення таких цілей.

Нові методи господарювання й переходу до ринкової форми господарювання передбачають самостійне регулювання підприємством комплексу планових робіт. Це означає не тільки відмова від повної регламентації зверху всієї його діяльності і надання підприємству широких прав щодо визначення та реалізації виробничої програми, шляхів розвитку виробництва, мотивації праці, а й усвідомлення важливості безперервної обізнаності ринку та готовності нести відповідальність за кінцеві результати господарювання. Система планування є кінцевою метою відкритої системи господарювання як його нова якість за ринкових умов.

1. Теоретична частина

Гідропіскоструминну перфорацію (ГПП) застосовують при розкриті товстих колекторів, як однорідних, так і не однорідних по проникності, перед гідравлічним розривом пласта для створення тріщин в заданому інтервалі пласта, а також щоб зрізати трубу в свердловині при ремонтних роботах. Технології гідропіскоструминної дії в нафтогазовії промисловості почали використовувати після розробки достатньо стійких матеріалів для використання під час проведення робіт у нафтогазових свердловин. ГПП нафтогазових свердловин має ряд переваг у порівнянні з традиційним методами вибухових робіт. ГПП створює канали за рахунок гідромоніторного ефекту високо швидкісної струї, яка містить абразивний пісок. Такий спосіб розкриття практично виключає негативну дію вибухових навантажень на пласт і експлуатаційну колону ,а отримані отвори набагато більші, чим при використанні кумулятивних снарядів. ГПП суттєво зменшує термін освоєння свердловини. При ГПП відсутні маніпуляції з пакером, його посадка здійснюється лише один раз вище верхнього пласта, також відсутні обмеження по масі ГРП і фракціям проппанта.

Проведення робіт по технології ISOJET практично можливе у будь-яких свердловинах: велика кривизна свердловини, наявність хвостовика(114 або 102 мм) або відсутність посиленої експлуатаційної колони(група міцності Е) не є перешкодою для використання даної технології. Хоча присутні обмеження:якщо пласт вбирає рідину, то використання гідропіскоструминної перфорації неможливе.

Розрізняють два типа перфорації — точкову, коли канал створюється при нерухомому перфораторі, і щілинну, коли перфоратор рухається. Для проведення операції необхідні:перфоратори, НКТ, насосні агрегати, піскозмішувачі, ємності для рідини,сальникова котушка або превентор, а також рідина — носій і кварцовий пісок. В якості рідини-носія використовують дегазовану нафту, 5-6 % розчин соляної кислоти, воду с добавками ПАР (поверхово-активними речовинами) або промивний розчин, який не забруднюватиме колектор. При роботах в інтервалі непродуктивного пласта зазвичай використовують прісну воду або промивну рідину.

При проходженні суміші через змішувальну ємність,насосний агрегат,лінії обвязки,гнучкі НКТ і затрубний простір свердловини параметри суміші повинні відрізнятися,але робоча рідина повинна забезпечити при різній температурі підтримку піска в зваженому стані при проходженні всіх ділянок на шляху закачування і необхідним рівнем тертя. Так суміш повинна проходити через шланги низького тиску, де необхідна більш висока вязкість рідини для підтримання піску в зваженому стані,потім через ГНКТ, де вимагається знижена вязкість і змішення тертя при великих витратах закачки і обмеження циркуляційного тиску. При проведенні робіт у горизонтальних свердловинах вимагається більш висока вязкість рідини.

В якості абразивного піску можна використовувати проппанти або кварцовий пісок різного типорозміру. Зазвичай використовують кварцовий пісок типорозміру 35-40.Концентрація піску повинна складати 50-100 г/ л.

Перфоратор рис.1 складається із корпуса 2, в верхній та нижній частині оснащеним конічною різьбою. За допомогою різьби у верхній частині корпуса він зєднується з колоною бурильних труб,на якій спускається в свердловину,за допомогою нижньої — с хвостовиком 6, яке має перо,на якому встановлений центратор 5. На боковій поверхні корпуса є шість гнізд с конічной різьбою,в котрі вкручуються вузли насадок 3 або заглушки. Насадки обладнанні тримачами с невеличкими закраїнами, які захищають корпус перфоратора від руйнування відбитої від стінки свердловини струї рідини. Насадки виготовляють із міцного матеріалу, стійкого до дії водопісчаного потоку під час перфорації в отвірах насадок.В корпусі перфоратора розміщені два шарикових клапана 1,4 різного діаметра, які забезпечують можливість опресування колони бурильних труб після спуску перфоратора,а також промивки свердловин від піску.

Рис. 1 Гідропіскоструминний перфоратор

Рис. 2 Схема проведення гідропіскоструминної перфорації

В залежності від виду робіт застосовують насадки с різним діаметрами: для вирізки прихвачених у свердловині труб — 3 мм ; для перфорації обсадних колон та інших робіт,при котрих витрата рідини обмежена — 4.5 мм ;для отримання максимальної глибини каналів — 6мм.

Для підвищення ефективності абразивної дії струї,яка витікає із насадок,за рахунок виключення її зштовхування зі струєю обробленої рідини насадки встановлюються таким чином, щоб кут нахилу осі отвору до горизонтальної площини складав 2 — 3°. При ГПП відсутні ударні хвилі, які спостерігаються при кульовій та торпедній перфорації,а тому не порушується ізоляція окремих пропластків. Ефективність цього процесу не зменшується зі збільшенням глибини залягання розкриває мого пласта. ГПП не дає високого результату для пластів,які раніше оброблялися соляною кислотою, ГРП, а також уже розкритих пластів з високо проникними породами. За допомогою описаного вище комплекса обладнання, доповненого пристроєм для вертикального або колового переміщення перфоратора,можна:створювати глибокі вертикальні або кільцеві щілини; зрізати обсадні, бурові та НКТ; руйнувати металічні предмети,які знаходяться в свердловині,цементні стакани або тверді піщяні пробки.

. Основна частина

У даній контрольній роботі я розрахував проект проведення гідропіскоструминної перфорації. У цьому проекті приймали участь: керівник бурової, головний інженер,інженер-технолог, інженер-механік,начальник цеху, оператор насосного агрегату, оператор піскозмішувального агрегату, бурильник, помічник бурильника. У таблиці 1 показані задачі, які виконуються в проекті, час та ресурси витрачені на ці задачі. Найдовше у проекті триває задача із вибору необхідного обладнання.

Таблиця 1- Головна таблиця

Таблиця 2. — Призначення ресурсів

№Назва ресурсу стандартна ставкаПідвищена ставка1Керівник бурової120 грн./ч. 0 грн./ч.2Головний інженер95 грн./ч.0 грн./ч.3Інженер-технолог90 грн./ч.0 грн./ч.4Інженер-механік90 грн./ч.0 грн./ч.5Начальник цеху60 грн./ч.0 грн./ч.6Оператор піскозмішувального агрегату40 грн./ч.0 грн./ч.7Оператор насосного агрегату40 грн./ч.0 грн./ч.8Бурильник50 грн./ч.0 грн./ч.9Пом.бурильника40 грн./ч.0 грн./ч.

По таблиці 2 мною булла побудована діаграма Ганта (рис. 3), на якій схематично показано зв’язки між задачами. По цій діаграмі видно, гідропіскоструминна перфорація триває 18 днів (робочий день 8 год).

Рис. 3.

3. Оптимізація проекту «Гідропіскоструминна перфорація»

Проаналізувавши дані, представлені у пункті 2, я дійшов висновку, що вибір необхідного обладнання, займає значний час. У даному випадку 3 дні. Тому я вирішив, що оптимальним варіантом є зменшення часу вибору необхідного обладнання. Тому мені вдалося зменшити час вибору та доставки обладнання з трьох днів до двох

Таблиця 3. — Головна таблиця

У таблиці 3 відносно табл. 2. змінився лише час задачі №2 (вибір обладнання). Це призвело до зменшення загального часу проекту на 2 дні, та скорочення витрат ( зарплата головного інженера та інженера-механіка).

Рис. 3. Діаграма Ганта

гідропіскоструминний перфорація вибуховий

4. Мережевий графік

Рис. 4

Висновок

У даній контрольній роботі мною був розглянутий проект гідропіскоструминної перфорації, у процесі виконання проекту я скоротивши час на вибір технологічного обладнання для проведення даної операції оптимізував проект.

Планування є важливою частиною будь-якого проекту. Воно дозволяє раціонально спроектувати будь-яку задачу,спрогнозувати витрати ,розрахувати доцільність використання ресурсів,а також точно скооперувати ланки виробництва будь-якого підприємства для забезпечення ефективної роботи.

список використаної літератури

1. Амиян В.А., Васильева Н.П. Добыча газа. М., Недра, 1974г.

. Бойко В.С. Розробка нафтових і газових родовищ. Львів, 1999р.

. Довідник з нафтогазової справи./ За заг. ред. В.С. Бойка, Р.М. Кондрата, Р.С. Яремійчука. — К.: Львів, 1996.

. Яремійчук Р.С., Возний В.Р. Освоєння та дослідження сведловин. — Львів: Оріяна-Нова, 1994

Учебная работа. Гідропіскоструминна перфорація