Учебная работа № /9616. «Курсовая Особливості перекладу юридичної термінології з англійської мови на українську

Учебная работа № /9616. «Курсовая Особливості перекладу юридичної термінології з англійської мови на українську

Количество страниц учебной работы: 33
Содержание:
Вступ 4
Розділ 1. Юридична термінологія в правовому та економічному дискурсі 7
1.1. Терміни та термінологія як складова частина мови 7
1.2. Підмова “правознавство” та юридична термінологія в англійській мові. 8
Розділ 2. Врахування семантики та дериваційних процесів юридичної термінології при перекладі юридичних термінів з англійської мови на українську 12
2.1. Семантика юридичної термінології при перекладі юридичних та економічних текстів 13
2.2. Дериваційні процеси юридичної термінології, їх врахування при перекладі юридичних термінів з англійської мови на українську 20
Розділ 3. Вживання та переклад юридичних термінів в міжнародних договорах та економічній документації 23
3.1. Особливості перекладу юридичних термінів в англійських текстах міжнародних договорів 23
3.2. Вживання та переклад юридичної термінології в економічних документах 24
Висновки 29
Список літератури 31

Стоимость данной учебной работы: 975 руб.Учебная работа №  /9616. "Курсовая Особливості перекладу юридичної термінології з англійської мови на українську

 


Форма заказа готовой работы

  Укажите Ваш e-mail (обязательно)! ПРОВЕРЯЙТЕ пожалуйста правильность написания своего адреса!

  Укажите № работы и вариант

  Соглашение * (обязательно) Федеральный закон ФЗ-152 от 07.02.2017 N 13-ФЗ
  Я ознакомился с Пользовательским соглашением и даю согласие на обработку своих персональных данных.

  Выдержка из похожей работы

  Розглянути проблему еквівалентності при перекладі.
  ,Дослідити особливості перекладу гумору.
  Наукова новизна полягає у вивченні особливостей перекладу гумору, який і досі не є цілком дослідженим лінгвістами і який має розбіжності у підходах його вивчення.
  Практичне значення цієї роботи полягає у тому, що вона може бути використана у подальшому глибшому дослідженні гумору та його перекладу вчасності, при розробці практичних та теоретичних матеріалів для проведення занять з практики мови, перекладу.

  РОЗДІЛ 1,ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ФЕНОМЕНУ ГУМОРУ

  1.1 Природа і значення гумору

  Емоційну сферу, здатність до емоційного життя людина успадкувала від своїх предків,Але в процесі розвитку інтелекту та мислення емоційне життя людини сильно змінилось,Серед властивостей, які досягли досить високого рівня розвитку, — таке явище психічного життя, як почуття гумору,Якісь його передумови можна спостерігати у вищих тварин, але в розвиненому, сформованому вигляді — це суто людська, соціальна властивість, тобто властивість, яка проявляється в спілкуванні.
  Сміх — це вроджена реакція, властива не лише людині, але й вищим тваринам,Немовля дуже рано починає усміхатися,Його усмішка і сміх — показники суто фізичного комфорту,До кінця третього місяця у немовляти зявляється усмішка не лише на безумовні подразники, але й на умовні.
  По мірі зростання, розвитку та формування громадських звязків людини сміх набуває соціального значення, стає одним із засобів соціального спілкування.
  У всі часи мислителі зверталися до проблеми гумору, намагаючись зясувати його природу, зрозуміти значення і функції — кожен знаходив щось нове і оригінальне в підході до вирішення цього завдання.
  Одним з перших зробив спробу пояснити феномен гумору Платон,Платон вважав гумор негативним явищем, бо почуття це засноване на злобі і заздрості, особливо сміх, викликаний нещастям чи невдачею інших, або глузування над нижчими за своїм становищем,[16] Платон не намагався пояснити природу смішного, але зробив доволі важливий висновок про те, що сміх може мати серйозні наслідки, у тому числі для життя цілої держави.
  Цицерон надав першу класифікацію прийомів дотепності,Він виділив два основних типи дотепності: або рівномірно розлита по всьому мовленню, або ж їдка і різка,[34, с,54] Він також зазначав, що один вид дотепності обіграє предмет, інший — слова,[34, с»