Учебная работа № /9508. «Диплом Земельный контроль и ответственность за земельные правонарушения

Учебная работа № /9508. «Диплом Земельный контроль и ответственность за земельные правонарушения

Количество страниц учебной работы: 75
Содержание:
ВВЕДЕНИЕ
ГЛАВА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСЧТИКА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ И ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЗЕМЕЛЬНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ
1.1. Развитие в России законодательства об ответственности за земельные правонарушения
1.2. Понятие, сущность и общая характеристика земельного контроля в Российской Федерации
1.3. Субъекты, задачи, формы и методы государственного земельного контроля
ГЛАВА 2. АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЗЕМЕЛЬНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ
2.1. Понятие административной ответственности за земельные правонарушения
2.2. Земельные правонарушения по Кодексу РФ об административных правонарушениях
2.3. Порядок привлечения к административной ответственности за земельные правонарушения
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Стоимость данной учебной работы: 2925 руб.Учебная работа №  /9508. "Диплом Земельный контроль и ответственность за земельные правонарушения

 


Форма заказа готовой работы

  Укажите Ваш e-mail (обязательно)! ПРОВЕРЯЙТЕ пожалуйста правильность написания своего адреса!

  Укажите № работы и вариант

  Соглашение * (обязательно) Федеральный закон ФЗ-152 от 07.02.2017 N 13-ФЗ
  Я ознакомился с Пользовательским соглашением и даю согласие на обработку своих персональных данных.

  Выдержка из похожей работы

  аналіз культури як системи культурних феноменів;

  2,виявлення ментального змісту культури;

  3,дослідження типології культури;

   4,розв’язання проблем соціокультурної динамікививчення
  культурних кодів та комунікацій.

  Культура завжди цікавила філософів, соціологів, психологів,
  істориків як феномен суспільного життя, що розкриває особливості поведінки,
  свідомості та діяльності людей в конкретних формах життя (культура праці,
  культура побуту, художня культура, політична культура), а також як спосіб
  життєдіяльності людини, колективу і суспільства в цілому,Без світу культури
  важко собі уявити світ особистості,До культури в цілому відноситься широкий
  діапазон людських почуттів і думок від пошуку смислу життя до естетики.

  Вже у давніх міфах є спроба відповісти на питання про
  початок культурної історії людства,В легендах і міфах кожного народу є
  легендарні герої, які вчать людей оволодінню культурними досягненнями.
  Наприклад, Прометей навчив людей користуватися вогнем,Гермес — виготовляти
  знаряддя, опрацьовувати метали,Характерно, що доля культурного міфологічного
  героя майже завжди складалась трагічно,Прометей порушив волю богів та видав їх
  секрети людям, за що Зевс прикував його до скелі і прирік на страшні муки.

  Еволюція природи та людини, як особливого виду в природі, є
  вихідним моментом культурної історії людства,Той чи інший досягнутий рівень
  культури людства визначає кожен раз заново «окультурення» кожної народженої
  людини, в результаті чого врешті решт відбувається окультурення людської
  природи.

  Елементи людської природи представляють собою єдність
  природного і соціального, або природного і окультуреного,Наприклад, фізичне
  тіло людини представляє собою не тільки природне утворення, а ще і наслідок
  багатовікової трудової, тобто культурної діяльності,Навіть не дивлячись на те,
  що фізичне тіло людини з часом практично не змінилося, рука сучасної людини
  істотно відрізняється своїми вміннями від руки первісної людини.
  Потрібні були століття розвитку культури, щоб рука сучасної людини змогла
  навчитися виготовляти складну техніку, створювати високодосконалі твори
  скульптури, твори живопису чи музики, найвищі досягнення які відтворюються, за
  словами Енгельса «в картинах Рафаеля, статуях Торвальдсена, музиці Паганіні»,Ще
  більше це стосується духовного світу людини, який формується під впливом
  культурної діяльності і в процесі здійснення культурних зв’язків та відношень
  між людьми.

  Проблема полягає в тому, що кожна народжена людина повинна
  стати повноцінною, бо вона повинна не просто успадкувати природні задатки своїх
  батьків, а і самостійно засвоїти все багатство культурних цінностей.
  Одним із істотних моментів культурної історії людства є потреби, які на відміну
  від потреб тварин здатні зростати,Зростання потреб і було першим історичним
  актом, що визначив суперечливу культурну історію людства.
  Одвічно людина і людство не мали інших потреб, окрім тих, які започаткувала в
  нас природа»