Учебная работа. Будівельна компанія 'Київміськбуд&#039

Будівельна компанія ‘Київміськбуд’

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Національний університет «Львівська політехніка»

Кафедра соціальних комунікацій та інформаційної діяльності

КУРСОВА робота

«Будівельна компанія «Київміськбуд»»

дисципліна «Інформаційний Менеджмент»

спеціальність «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»

Львів — 2016

Зміст

Вступ

. Опис предметної сфери та постановки задачі

. Аналіз законотворчих та нормативних документів

. Аналіз інформаційних потоків організації

. Пропозиції щодо оптимізації інформаційних потоків

Висновки

список використаних джерел

Вступ

"Київміськбуд" — найбільший та найвизначніший оператор ринку нерухомості і чи не єдиний забудовник, який у своїй діяльності орієнтований на задоволення потреб громадян із середнім рівнем доходів.

"Київміськбуд" першим серед будівельних організацій розпочав власну інвестиційну діяльність, розробив програму спорудження житла за рахунок залучення внутрішніх приватних інвестицій та забезпечив втілення її в життя. Діяльність "Київміськбуду", яка пов’язана з розвитком житлового будівництва, отримала статус "Народного проекту".

"Київміськбуд" працює на первинному ринку житла. Як підрядник, компанія будує майже половину всього житла, що споруджується в Україні підрядним способом. Наша стратегія роботи на ринку спрямована на постійне розширення сфери виробничої діяльності і надання послуг. Компанія тримає курс на забезпечення максимальної доступності своєї продукції найширшому колу споживачів.

Київміськбуд сьогодні це:

1.100 організацій, обєднані в один будівельно-інвестиційний комплекс, що забезпечує зведення обєктів «під ключ»;

2.Понад 30 тисяч висококваліфікованих фахівців-будівельників усіх спеціальностей, менеджерів різних ланок;

.Сертифікована діяльність більшості підприємств на дотримання вимог стандарту якості ISO 9001-2000;

.Сертифікована на відповідність стандарту ISO 9001-2000 управлінська діяльність апарату холдингової компанії;

.Сучасні будівельні технології, оснащення, інструмент та новітня будівельна техніка, що експлуатується сертифікованими спеціалістами;

.Усталені традиції надійної, відповідальної роботи по будівництву:

Житлових комплексів;

Соціальної та дорожньо-транспортної інфраструктури;

Спортивних споруд та готелів;

Обєктів побуту, дозвілля та інженерного призначення;

Закладів освіти та охорони здоровя.

1. Опис предметної сфери та постановки задачі

Обєктом дослідження є публічне акціонерне товариство під назвою «Холдингова компанія «Київміськбуд».

Холдингова компанія «Київміськбуд» обєднує в своєму складі підприємства та організації, які здатні забезпечити реалізацію всього циклу будівельного проекту. Наявність сертифікованої системи управління, побудованої за вимогами та принципами «проектного менеджменту», кваліфікованого персоналу, найсучаснішої виробничо-технічної бази — наша визначальна особливість, за яку ПАТ «ХК «Київміськбуд» обирають замовники та інвестори.

Метою діяльності Компанії є:

одержання прибутку шляхом систематичного здійснення виробничо-господарської, інвестиційної, комерційної та іншої підприємницької діяльності, виробництво та реалізація товарів споживання та продукції виробничо- технічного призначення, організація та здійснення закупівлі і продажу товарів та продукції, надання юридичних, торгівельних та інших послуг, здійснення фінансових та торгівельних операцій, залучення іноземних інвестицій, розвиток зовнішньоекономічних звязків України, формування товарного ринку, а також здійснення іншої, незабороненої законодавством України, діяльності для отримання прибутку;

зміцнення виробничих звязків, координація діяльності та підвищення якості продукції підприємств будівельного комплексу, здійснення підприємницької діяльності, спрямованої на задоволення потреб населення в обєктах будівництва.

Організаційно-функціональна структура

Організаційно — функціональна структура компанії «Київміськбуд», що працює відповідно до системи забезпечення якості та відповідно до вимог ДСТУ ISO 9001- 2000, складається з наступних елементів:

Адміністративне керівництво

Загальні збори акціонерів компанії (далі — Збори) — вищий орган;

Наглядова Рада;

Правління — колегіальний виконавчий орган;

Ревізійна комісія;

Групи по забезпеченню виробничої діяльності та функціонування компанії

планово — виробнича група;

фінансово — бухгалтерська група;

група матеріально — технічного забезпечення;

Комплексна взаємодія усіх підрозділів компанії забезпечує досягнення прибутку та формування конкурентоспроможної вартості робіт за рахунок підвищення якості при оптимальних витратах ресурсів. Важливою складовою оцінювання персоналу є оцінка результатів праці керівників і спеціалістів. У процесі такого оцінювання мають ураховуватися особливості роботи лінійних керівників основного та допоміжного виробництв, а також керівників функціональних підрозділів підприємства.

Рис.1. Схема організаційно-функціональної структури

Нормативно-довідкова інформація

Нормативна інформація являє собою сукупність норм, кошторисів, нормативів, цін, розцінок, тарифів, процентних ставок та значень інших величин, обчислених до початку формування бухгалтерської інформації в процесі технічної підготовки виробництва, ціноутворення тощо.

Інформаційно — аналітичні матеріали «Київміськбуду» дають можливість отримати якісну, неупереджену та професійно — виважену інформацію по всіх питаннях, повязаних з організацією будівництва та прогнозами ринку нерухомості. З чого складається вартість будівництва, і за рахунок яких факторів можливо її зменшення, що мають знати власники нерухомості при створенні УСББ, на які питання треба звертати особливу увагу при виборі обєкту інвестування нерухомості та забудовника — на ці та інші питання, склад яких формуватиме Ваша активність,ви отримаєте чітку, зрозумілу і правдиву відповідь. Присутній опис цін, обєктів, типів нерухомості, а також ступінь їх готовності.

Рис.2. Основні види діяльності ПАТ ХК «Київміськбуд»

Предметом діяльності компанії є:

будівництво будівель;

будівництво житлових і нежитлових будівель;

будівництво доріг і залізниць;

будівництво метрополітену;

будівництво мостів і тунелів;

будівництво комунікацій;

будівництво трубопроводів;

будівництво споруд електропостачання та телекомунікацій;

Основні переваги компанії

1.SSL-сертифікат. документ який гарантує, що інформація, яка передається від вашого браузера на залишається приватною і є захищеною від хакерів або будь — якого, хто хоче вкрасти інформацію;

2.Репутація. 60-річний досвід бездоганної роботи на будівельному ринку зумовив визнання і високу довіру мешканців столиці України.

.Екологічність. Максимальне збереження існуючого ландшафту при виконанні робіт, використання екологічно чистих будматеріалів.

.Утилітарність. Планування внутрішнього простору квартир і прибудинкової території здійснюється з максимальною користю для мешканців.

.Технологічність. У будівництві застосовуються сучасні архітектурні рішення, новітні технології та передова будівельна техніка.

.Активність. Компанія бере активну участь у підтримці різноманітних благодійних і соціальних проектів, мистецьких і спортивних заходів.

.Ціна. Гнучка цінова політика і широкий вибір пропозицій дозволяють задовольнити найрізноманітніші потреби клієнтів.

.Інфраструктура. Усі новобудови знаходяться у місцях із розвиненою транспортною, торгівельною та соціальною інфраструктурою.

.Якість. Високоякісні будматеріали та неухильне дотримання технологій будівництва забезпечують гарантовану якість житла.

Постановка задачі

Основною задачею компанії «Київміськбуд» є дати змогу громадянам придбати для себе якісну нерухомість в столиці Україні місті Києві за невисокими цінами, розвиток будівельної галузі в Україні, впровадження індустріальних методів житлового будівництва, залучення іноземних інвестицій,впровадження найсучаснішої виробничо-технічної бази, а також формування хорошої репутації та залучення нових клієнтів та партнерів.

Основні вимоги до інформаційних потоків

.Захищеність інформації. Сукупність методів і засобів, що забезпечують цілісність, конфіденційність і доступність інформації за умов впливу на неї загроз природного або штучного 2.Достовірність інформації. Здатність інформації об‘єктивно відображати процеси та явища, що відбуваються в навколишньому світі. Як правило достовірною вважається насамперед інформація, яка несе у собі безпомилкові та істинні дані. Під безпомилковістю слід розуміти дані які не мають, прихованих або випадкових помилок. Випадкові помилки в даних обумовлені, як правило, неумисними спотвореннями змісту людиною чи збоями технічних засобів при переробці даних в інформаційній системі. Тоді як під істинними слід розуміти дані зміст яких неможливо оскаржити або заперечити.

.Точність інформації. Визначається ступенем наближення відображуваного інформацією параметра і його істинного значення.

.Доступність інформації. Властивість інформаційного ресурсу, яка полягає в тому, що користувач та/або процес, який володіє відповідними повноваженнями, може використовувати цей ресурс відповідно до правил, встановлених політикою безпеки не очікуючи довше заданого (прийнятного) інтервалу часу.

Основні вимоги до засобів управління інформацією

.Якість.

2.Високі можливості.

.Захищеність.

Основні вимоги до програмного та технічного забезпечення обробки інформації

.Ліцензоване програмне забезпечення. Угода, яка надає Право використовувати програмне забезпечення. Така ліцензія визначає умови використання комп‘ютерного програмного забезпечення (ПЗ). Ліцензія може надавати дозвіл робити з ним речі, які були б інакше заборонені законом про авторське Право. Наприклад, ліцензія на використання програмного забезпечення може дати дозвіл робити копії програмного забезпечення. Власник авторського права може запропонувати ліцензію на використання ПЗ односторонньо, або як частину ліцензійної угоди на використання ПЗ з іншою стороною.

2.Технічні властивості. Штучно створена сукупність елементів і відношень (зв’язків) між ними, які утворюють цілісну структуру об‘єкта, що має властивості, які не зводяться до властивостей елементів і призначена для виконання корисних функцій.

.Високі можливості. Здатність виконувати велику кількість програмних дій, наявність високих технологій у технічному забезпеченні.

. Аналіз законотворчих та нормативних документів

Основні засоби, які використовує держава для регулювання підприємницької діяльності, є: державна реєстрація; ліцензування, регуляторна політика, видача документів дозвільного Держава і підприємництво вступають у відносини, в яких кожна зі сторін має значний вплив. Держава має потребу в підприємництві, оскільки ринкова система забезпечує її (без особливих додаткових витрат) матеріальними ресурсами, послугами і товарами, фінансовою підтримкою державних програм і т.п.

У свою чергу, підприємництво має потребу в державі, оскільки йому необхідне законодавство, що регламентує правила економічної діяльності, її безпеки, захисту і стабільності, а також функціонування монетарної системи, стабільної економічної і соціальної інфраструктури. Підприємництво покладається на конституційний захист і державну підтримку підприємництва як основного інституту суспільства, що забезпечує одержання прибутку, зайнятість населення і підвищення його життєвого рівня.

В сучасних ринкових умовах господарювання особливо гостро постає питання про розвиток підприємств та підприємництва в Україні. Необхідно знати якими є цілі створення і функціонування підприємств та на яких напрямках діяльності вони засновані.

Знайти розумне співвідношення між державним регулюванням і ринковим саморегулюванням — одне з ключових завдань перебудови Української держави.

Нормативно-правові акти та положення, що регулюють діяльність ПАТ «ХК «Київміськбуд»

.законправа споживачів, здійснює контроль за якістю і безпечністю продукції та усіх видів послуг і робіт, сприяє діяльності громадських організацій споживачів». У статті 50 головного закону України встановлено: «Кожен має Право на безпечне для життя і здоров’я довкілля та на відшкодування завданої порушенням цього права шкоди. Кожному гарантується право вільного доступу до інформації про стан довкілля, про якість харчових продуктів і предметів побуту, а також Право на її поширення. Така інформація ніким не може бути засекречена». Захист прав споживачів забезпечується Законом України «Про захист прав споживачів» у редакції від 01.12.2005. Цей законправа споживачів.

Споживачі, що знаходяться на території України (не лише громадяни України, а й інших країн), під час придбання, замовлення чи використання товарів (робіт, послуг) мають Право на:

·захист своїх прав державою;

·здобуття знань;

·належну якість продукції та обслуговування;

·безпеку продукції;

·необхідну, доступну, достовірну та своєчасну інформацію про продукцію, її якість, асортимент, а також про її виробника (виконавця, продавця);

·відшкодування шкоди (збитків), завданих дефектною чи фальсифікованою продукцією або продукцією неналежної якості, а також майнової та моральної (немайнової) шкоди, заподіяної небезпечною для життя і здоров’я людей продукцією у випадках, передбачених законодавством;

·звернення до суду та інших уповноважених органів державної влади за захистом порушених прав;

·об‘єднання в громадські організації споживачів (об’єднання споживачів).

законзаконзаконправа і відповідальність у здійсненні господарської діяльності, регулював відносини підприємств з іншими підприємствами і організаціями, місцевими Радами, органами державного управління.

законправа громадян на охорону їх життя і здоров’я у процесі трудової діяльності, регулює за участю відповідних державних органів відносини між власником підприємства, установи і організації або уповноваженим ним органом (далі — власник) і працівником з питань безпеки, гігієни праці та виробничого середовища і встановлює єдиний порядок організації охорони праці в Україні. Прийнятий 14 жовтня 1992 р.

Це стосується історії, тобто ПЕРШОЇ РЕДАКЦІЇ закону, на діє сьогоднішній день редакція — від 2002 р.

.законзаконпорядок надання їх працівникам для відновлення працездатності, зміцнення здоров’я, а також для виховання дітей, задоволення власних життєво важливих потреб та інтересів, всебічного розвитку особи.

Аналіз нормативних документів

Основними завданнями нормативно-правової бази є:

забезпечення надійності та безпеки об‘єктів будівництва;

встановлення вимог, що забезпечують здорові і безпечні умови праці та побуту;

забезпечення належного науково-технічного рівня та якості будівництва

раціональне використання земель, природних ресурсів та охорона навколишнього середовища;

економія матеріальних, енергетичних і трудових ресурсів;

удосконалення організації проектування та інженерних вишукувань, кошторисної справи, будівництва і виробництва будівельних конструкцій, виробів та матеріалів.

Будівельне законодавство — це система нормативно-правових актів, які регулюють відносини щодо організації та безпосереднього здійснення капітального будівництва.

Система нормативно-правових актів: . Кодекси;. Закони України;. Нормативно-правові акти Президента України;. Постанови Кабінету Міністрів України;. Відомчі нормативно-правові акти;І. Документи місцевих органів влади.

Будівельні норми — НД по нормуванню в яких встановлені загальні принципи, правила, норми, характеристики, що стосуються визначених об’єктів нормування в галузі будівництва.

Нормативні документи поділяються на такі види:

державні стандарти — ДСТ;

державні будівельні норми — ДБН;

відомчі будівельні норми — ВБН;

регіональні будівельні норми — РБН;

технічні умови — ТУ.

ДСТ — встановлюють організаційно-методичні та загальнотехнічні вимоги до об‘єктів будівництва і промислової продукції будівельного призначення. ДБН — розробляються на продукцію, процеси та послуги в галузі містобудування /вишукування, проектування, територіальна діяльність, зведення, реконструкція і реставрація об‘єктів будівництва, планування і забудова населених пунктів і територій, а також в галузі організації, технології, управління і економіки будівництва. ВБН — розробляються при відсутності ДБН або при необхідності встановлення вимог, що перевищують /доповнюють вимоги ДБН. РБН — містять регіональні правила забудови населених пунктів і територій З повним переліком нормативно-правових актів в галузі будівництва можна ознайомитись на сайті Міністерства регіонального будівництва України. НД у галузі будівництва класифікуються наступним чином.

А. Організаційно-методичні норми, правила і стандарти;

Б. Містобудування;

В. Технічні норми, правила і стандарти;

Г. Рекомендовані норми, правила і стандарти, довідково-інформаційні матеріали.

Крім того, НД бувають обовязковими (підлягають безумовному дотриманню) та рекомендованими.

Найважливішими для обраної мною компанії «Київміськбуд» є вимоги ДБН — державних будівельних норм.

А. Організаційно-методичні норми, правила і стандарти

А.2.2. Проектування

А.2.4. СПДБ (система проектної документаціїї для будівництва)

Б. Містобудування

розділ Б.2. Планування та забудова населених пунктів і територій

ДБН 360-92** Містобудування. Планування і забудова міських та сільських поселень.

В. Технічні норми, правила і стандарти

В.1. Загальнотехнічні вимоги до життєвого середовища та продукції будівельного призначення

ДБН В.1.1-7-2002. Захист від пожежі. Пожежна безпека

ДБН В.1.1-12:2006 Будівництво у сейсмічних районах України

ДБН В.1.2 (1-12. СНББ) Основні вимоги до будівель і споруд. (СНББ — Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об‘єктів)

ДСТУ-Н Б В.1.2-13~2008 (EN 1990~2002, IDN). СНББ. Настанова. Основи проектування конструкцій

СНиП 2.01.01-82 Строительная климатология и геофізика

В.2. об‘єкти будівництва та промислова продукція будівельного призначення

В.2.1. Основи та фундамени будинків і споруд

ДБН В.2.1-10-2009. Основи та фундаменти споруд. Основні положення проектування

В.2.2. Будинки і споруди

ДБН В.2.2-9-2009. Будинки і споруди. Громадські будинки та споруди

ДБН В.2.2-15-2005. Будинки і споруди. Житлові будинки

ДБН В.2.2-20-2008. Будинки споруди. Готелі

ДБН В.2.2-23~2009. Будинки і споруди. Підприємства торгівлі

ДБН В.2.2-25~2009. Будинки і споруди. Підприємства харчування (заклади ресторанного господарства)

ДБН В.2.2-16-2005. Будинки і споруди. Культурно-видовищні та дозвіллєві заклади

ДБН В.2.2-13-2003. Спортивні та фізкультурно-оздоровчі споруди

ДБН В.2.2-24~2009. Будинки і споруди. Проектування висотних житлових і громадських будинків

ДБН В.2.2-17~2006. Будинки і споруди. Доступність будинків і споруд дляя маломобільних груп населення

В.2.3. Споруди транспорту

ДБН В.2.3-5-2001 Вулиці та дороги населених пунктів

ДБН В.2.3-15~2007. Споруди транспорту. Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів

В.2.4. Інженерне обладнання будинків і споруд

ДБН В.2.5-28-2006. Природне і штучне освітлення

ДБН В.2.5-2001 Інженерне обладнання будинків і споруд. Зовнішні мережі та споруди

СНиП 2.04.05-91 Отопление, вентиляция и кондиционирование

В.2.5. Конструкції будинків і споруд

ДБН В.2.6 Конструкції будинків і споруд

ДБН В.2.6-31~2006. Конструкції будинків і споруд. Теплова ізоляція будівель

Узагальнення обмежень та норм здійснення діяльності у певній сфері, Компанія «Київміськбуд» працює у галузі будівництва нерухомості. «Київміськбуд» дотримується усіх державних стандартів, норм та законів. Саме закони, норми та державні стандарти змушують усіх виробників та продавців виробляти та продавати свою продукцію відповідно до стандартів, норм, та без порушення законів.

. Аналіз інформаційних потоків організації

Інформаційний потік — стабільний рух інформації, спрямований від джерела інформації до отримувача, визначений функціональними звязками між ними.

Цей потік можна аналізувати в трьох аспектах:

·синтаксичному — встановлює формальні правила (параметри) побудови інформаційного потоку, взаємозвязок між його елементами.

·семантичному — встановлює правила інтерпретації кожного елементу інформаційного потоку.

·Прагматичному — встановлює ступінь корисності кожного елементу інформаційного потоку для цілей управління.

Важливий аспект діагностики підприємств — аналіз інформаційних потоків. Він допомагає контролеру зрозуміти механізм роботи підприємства. У процесі вивчення інформаційних звязків та інформаційних потоків служба контролінгу вивчає процеси виникнення, рухи й обробки інформації, а також спрямованість та інтенсивність документообігу на підприємстві.

Опис та схема інформаційних потоків

Інформаційний потік починається, насамперед, від джерела інформації

( компанія «Київміськбуд») до отримувача (клієнт або потенційний клієнт).

Компанія використовує різні способи передачі інформації до клієнтів, серед яких є:

·реклама на своєму сайті та на сайтах своїх партнерів;

·реклама (оголошення) у ЗМІ;

·спільноти у соціальних мережах (Вконтакті, Facebook);

·буклети та візитки;

·друк каталогів з асортиментом товарів.

. Пропозиції щодо оптимізації інформаційних потоків

В діяльності великих підприємств передавання інформації є першочерговим чинником їх нормального функціонування. На сучасному етапі становлення інформаційного суспільства для будь — якого підприємства, яке хоче досягти успіху в бізнес — діяльності і бути ефективним, необхідне володіння значною кількість релевантної інформації. Через недостатню або ж через надмірну кількість інформаційних документів на підприємстві постає важливим питання про створення ефективної системи управління інформаційними потоками. В той час, як західні підприємства перетворили дані системи на стандарти ведення бізнесу, для більшості українських підприємств питання застосування програм оптимізації інформаційних потоків є актуальним.

зараз практично всі сучасні західні системи управління виробництвом базуються на концепції комплексної інформаційної системи управління ком- панією ERP (англ. Enterprise Resource Planning System — cистема планування ресурсів підприємства).

Показниками економічної ефективності основних функціональних сфер підприємства, а саме постачальницької, виробничої, збутової, можуть бути прискорення руху логістичних потоків (матеріальних, товарних) за рівних інших умов, скорочення тривалості виробничого циклу, обсягів різного роду запасів, управлінських витрат в логістичній системі, прибутку, що отримує підприємство в результаті своєї діяльності, зростання обсягів реалізованої продукції, зниження собівартості продукції, внутрішньої норми рентабельності, зменшення терміну окупності інвестицій (капітальних витрат), зниження ресурсомісткості продукції (матеріаломісткість, фондомісткість, капіталомісткість, трудомісткість продукції), рівня ефективності використання основних виробничих фондів і капітальних вкладень (фондовіддача, капіталовіддача, рентабельність фондів, економічна ефективність одноразових капітальних витрат) тощо.

Рис.3 Загальна схема інформаційних потоків в ІАС

Система інформаційного забезпечення є внутрішньою основою організаційної системи, об‘єднання елементів якої здійснюється за допомогою інформаційних потоків. Трансформація організаційної структури управління підприємством змінює розподіл інформаційних потоків. Надмірне дроблення підрозділів, нечітка координація і зв’язок між ними ускладнюють проходження інформаційних потоків, так само як систематична організаційна перебудова руйнує інформаційну управлінську систему.

Завданнями внутрішньої системи інформації на підприємстві є:

координація діяльності зі збирання та опрацювання даних фінансових звітів на вищому рівні управління та у виробничих відділеннях з метою поліпшення якості і своєчасності надходження фінансової інформації в цілому;

планування основних напрямів системи збирання, опрацювання та зберігання первинних даних;

визначення основних напрямів розвитку технології обробки інформації.

Отже, на мою думку щодо створення та оптимізації потоків інформації, я б зробив наступні кроки:

·визначення потреб кожного керівника в характері та змісті необхідної йому інформації для цілей оперативного управління виробничо-збутовою діяльністю фірми;

·передбачення потреб у технічних засобах фірми в цілому та кожного керівника для забезпечення всією необхідною інформацією;

·централізоване планування всіх витрат на отримання, оренду технічних засобів для забезпечення безперервного функціонування системи інформації;

·визначення рівня витрат на використання технічних засобів у системі інформації (утримання й навчання обслуговуючого персоналу, оплату використовуваних приміщень, витрати на комплектуючі тощо);

·забезпечення відповідного рівня збору, зберігання та надання інформації;

·розробка програмних засобів, прикладних програм тощо.

Найбільш позитивних результатів від оптимізації процесів, пов’язаних з отриманням та розпорядженням інформацією з точки зору підвищення ефек- тивності (скорочення витрат і збільшення створюваної цінності) можливо отримати в таких складових підприємства, як організаційна структура, процеси, персонал, зовнішні зв’язки, фінансовий Менеджмент. Під оптимізацією інформаційних потоків будемо розуміти вибір з усіх можливих варіантів використання інформаційних ресурсів таких, які дадуть найкращий результат. При цьому слід урахувати відмінність між простим збором даних й інтегрованим інформаційним ресурсом у рамках всього підприємства. По-перше, оптимізація інформаційних потоків сприяє спрощенню структури організації, зменшенню рівнів ієрархії і надлишку персоналу.

У цьому контексті дієвим інструментарієм є грамотно організований та ефективно здійснюваний процес стратегічного управління витратами, який за своєю сутністю означає управління в довго- строковому періоді всією діяльністю підприємства, тому що охоплює всі сторони процесів, які в ньому відбуваються. Так, системне управління передбачає вплив керуючого субєкта на обєкт управління для досягнення поставлених завдань. Оптимізація інформаційних потоків також впливає на управління грошовими коштами та управління ризиками. Ефективність операцій та контроль над інформацією забезпечують більшу керованість грошовими потоками, зниження ймовірності утворення неліквідних запасів, вивільнення коштів для інвестування. Так, реалізація концепції оптимізації інформаційних потоків дозволяє дослідити і посилити взаємозвязки між окремими підсистемами і елементами системи, рівнями управління по вертикалі і між субєктами управління по горизонталі, визначити стратегію дій з використання інформації і знань з метою зниження рівня невизначеності при ухваленні управлінських рішень.

таким чином, для забезпечення ефективної роботи сучасного підприємства необхідною є побудова на ньому оптимальної системи розподілу інформаційних документів. Така оптимізація дозволить зробити організаційну структуру більш гнучкою, зменшити кількість рівнів управління, розподілити повноваження і відповідальність виконавців з більшою часткою вигідності, здешевити бізнес — процеси і зменшити час прийняття управлінських рішень. Важливим є розуміння того, що таких результатів можна досягти тільки за рахунок комплексної інтеграції процесів руху інформаційних потоків з єдиною системою їх регулювання.

таким чином, в загальному випадку оцінка управління інформаційними потоками базується на оцінці ефективності впровадження та роботи логістичної інформаційної системи, тобто інформаційної системи, яка розвязує логістичні задачі управління підприємством. В такому випадку управління логістичними інформаційними потоками на підприємстві передбачає комплексну оцінку їх формування і використання в процесі логістичного управління підприємством.

Впровадження програмного забезпечення в управління інформаційними потоками

Говорячи про перспективи розвитку ми так чи інакше задумуємось над тим, що є рушійною силою, а що — наслідком в процесі розвитку комп‘ютерних інформаційних технологій. Послідовність таких міркувань могла б бути наступна:

·комп‘ютерні технології покликані полегшити користувачу автономну обробку інформації та обмін цією інформацією з іншими користувачами, отже, потреби користувачів є причиною виникнення попиту на нові технології обробки інформації;

·виникнення попиту на нові технології стимулює модернізацію чинного або розробку нового програмного забезпечення;

·нове програмне забезпечення (оскільки воно зазвичай забезпечує повнішу, різнобічнішу і адаптованішу обробку інформації) вимагає потужніших апаратних засобів;

До програмного забезпечення, що використовується в органах державного управління, можна зарахувати сферу діяльності з проектування й розробки компютерних програм, а саме:

технологію проектування (структурне та обєктно-орієнтоване проектування);

методи тестування програм;

методи доказу доцільності програм;

аналіз якості роботи програм;

документування програм;

розробку й використання програмних засобів, що полегшують процес проектування програмного забезпечення.

Прикладне програмне забезпечення являє собою комплекс прикладних програм, за допомогою яких виконуються конкретні завдання. Між прикладним та системним програмним забезпеченням існує тісний взаємозвязок. Універсальність обчислювальної системи, доступність прикладних програм і широта функціональних можливостей компютера безпосередньо залежать від типу наявної операційної системи, системних засобів, що містяться в її ядрі, та взаємодії комплексу людина — програма — обладнання. Наприклад, там, де на компютер покладене завдання контролю за фінансовою діяльністю державної установи, прикладною буде програма підготовки платіжних відомостей.

Доцільність використання компютерних програм з відкритим кодом як основного механізму впровадження програмного забезпечення в подальших дослідженнях передбачає:

·забезпечення розробки та законодавче оформлення єдиних правових норм щодо механізмів та порядку впровадження ліцензійного програмного забезпечення в будівельних підприємствах;

·визначення єдиного нормативного формату для всіх будівельних організацій щодо легалізації існуючого програмного забезпечення.

програмний інформація законотворчий документ

Висновки

Під час виконання курсової роботи з дисципліни «Інформаційний Менеджмент» мною був проведений повний інформаційних опис будівельної компанії «Київміськбуд».

На початку роботи я описав предметну сферу компанії «Київміськбуд», тобто описував галузь у якій вона працює, а саме будівництво високоякісного житла. Тому звідси можна визначити, що головною задачею цієї компанії є продаж високоякісної продукції та задоволення потреб своїх споживачів, тим самим отримуючи прибутки.

Під час виконання другого розділу я проаналізував законодавчі та нормативні документи, оцінював їх вплив на роботу компанії у галузі де вона працює. Головними законодавчими документами, які регулюють роботу цієї компанії є закони, які можуть обмежувати виробництво. Серед нормативних документів фігурують державні стандарти України, які вносять свої правила і норми у сферу будівельно-господарської діяльності.

Третій розділ складається з опису функціональної структури компанії, а також містить аналіз інформаційних потоків організації.

В роботі над четвертим розділом, мною було висловлено пропозиції щодо створення нових інформаційних потоків, а також було запропоновані заходи, які покращать програмне забезпечення компанії.

Сучасне суспільство рясніє технічними новинками у повсякденному житті. Інтернет або стільниковий зв’язок роблять наше життя більш мобільною, рухомий і в якійсь мірі прозорою.

Прискорення науково-технічного прогресу пред’являє усе більш високі вимоги до інформаційного забезпечення органів управління. Ефективність цього виду діяльності, що ставить своєю метою підготовку й обґрунтування управлінських рішень, багато в чому визначає ефективність менеджменту в цілому. Підвищення ефективності використання інформаційних систем досягається шляхом наскрізної побудови і сумісності інформаційних систем, що дозволяє усунути дублювання і забезпечити багаторазове використання інформації, установити визначені інтеграційні зв’язки, підвищити ступінь використання інформації.

Підвищення ефективності використання інформаційних систем досягається шляхом наскрізної побудови і сумісності інформаційних систем, що дозволяє усунути дублювання і забезпечити багаторазове використання інформації, установити визначені інтеграційні зв’язки, підвищити ступінь використання інформації. Інформаційне забезпечення припускає: поширення інформації, тобто представлення користувачам інформації, необхідної для рішення управлінських, науково-виробничих і інших питань, що виникають у процесі діяльності; створення найбільш сприятливих умов для ефективного поширення інформації.

Зміст кожної конкретної інформації визначається потребами управлінських ланок і вироблюваних управлінських рішень. До інформації пред’являються визначені вимоги:

стислість, чіткість формулювань, своєчасність надходження;

задоволення потреб конкретних керуючих;

точність і вірогідність, правильний добір початкових відомостей, оптимальність систематизації і безперервність збору й обробки зведень.

Глибокий і ретельний аналіз є необхідною передумовою прийняття управлінських рішень. Без інформації і її аналізу неможливо ефективне функціонування і розвиток діяльності фірми.

На закінчення слід ще раз підкреслити, що прийняття управлінських рішень, інформаційне забезпечення системи інформаційного менеджменту дає змогу вирішити значні труднощі, що зв’язані не тільки з технічними аспектами. Для успіху такої системи украй важливі і людські передумови — здатність до навчання, характерна багатоваріантність, зумовлена тим, що, з одного боку, обєктом його дослідження виступає поняття інформації, яке є родовим для сукупності наукових дисциплін, з іншого — загально управлінська проблематика, повязана із документаційно — інформаційним забезпеченням управління. До того ж, інформаційний Менеджмент є наукою, яка знаходиться в стадії становлення і оформлення. Широке трактування змісту обєкта дослідження інформаційного менеджменту дає можливість розглядати його як комплексну дисципліну в межах інформаційно-управлінських наук.

список використаних джерел

1. Бондаренко Н.В Менеджмент — корпоративный, маркетинговый, информационный, антикризисный : Справ.-инф. пособие для специалистов, научных работников и предпринимателей/ Н.В. Бондаренко, В.И. Дубницкий — Донецк.: ООО Юго-Восток ЛТД, 2004. — 140 с.

. Вовчак І.С. Інформаційні системи та компютерна техніка в менеджменті: Навч. посіб. / Вовчак І.С. — Тернопіль: Карт-бланш, 2002. — 354 с.

. Годин В.В Информационное обеспечение управленческой деятель / В.В. Годин, И.К. Корнеев — М.: ИНФРА-М., 2001. — 354 с.

. Годин В.В., Корнеев И.К. Управление информационными ресурсами / В.В. Годин, И.К. Корнеев — М.: ИНФРА-М., 1999. — 402 с.

. Гринберг А.С., король И.А. Информационный менеджмент / А.С. Гринберг, И.А. Король — М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2003. — 415 с.

. Давидова І. Ринкова трансформація інформаційної діяльності в Україні/ Давидова І. — Вісник книжкової палати. — 2001. — № 8. — С. 21 24.

7. закон8. Закон УкраїниПро захист прав споживачів

. закон. Закон України Про охорону праці

11. Птіцина Л.А. Основні підходи до управління інформаційними потоками бізнес діяльності промислових підприємств України / Л.А. Птіцина // Вісник економічної науки України, 2010. — №2. — С. 121-124.

. Додонов О.Г. Інформаційні потоки в глобальних компютерних мережах / О.Г Додонов, Д.В. Ланде, В.Г. Путятин. — К. : Наукова думка, 2009. — 295 с.

. Александров Д.В. методы и модели информационного менеджмента: учеб. пособие / Д.В. Александ- ров, А.В. Костров, Р.И. Макаров, Е.Р. Хорошева; под ред. А.В. Кострова. — М.: финансы и статистика, 2007. — 336 с.

. Мезенцева С.А. Концептуальні засади оптимізації інформаційних потоків у системі управління підприємством телекомунікаційних послуг / С.А. Мезенцева // Экономические науки. — С.58-60.

. Федулова Л.І. Менеджмент організацій : підручник / За заг. ред. Федулової Л.І. — К. : „Либідь, 2003.- 448 с.

. Дощич Г.А. / Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ / Дослідження актуальних про- блем управління витратами підприємства.

17. Лисак В.М. Теоретичні аспекти автоматизації процесів збирання економічної інформації для управління підприємством // Вісник Хмельницького національного університету, — Хмельницький, 2008, № 5, Т. 2(119).

. Сафонова Н.Б. Сучасні інформаційні технології в системі управління персоналом на підприємствах споживчої кооперації України // Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля, № 6 (136), 2009, Ч. 1, — с. 244-246.

.Фадєєва І.Г. Розвиток концептуальних засад автоматизованого аналітичного управління бізнес-процесами // Вісник Хмельницького національного університету, — Хмельницький, 2008, № 5, Т. 2(119).

. Чернушкіна О.О. Застосування інформаційних технологій у дослідженні мотиваційних процесів // Вісник Хмельницького національного університету, — Хмельницький, 2008, № 5, Т. 2 (119)/

. Шуремов Е.Л., Чистов Д.В., Лямова Г.В. Информационные системы управления предприятиями. — М.: Из-во «Бухгалтерский учет», 2006. — 112 с.

Учебная работа. Будівельна компанія 'Київміськбуд&#039